Kế hoạch tổ chức thi Đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ tương ứng Bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Học viện Hành chính Quốc gia (đợt 4 năm 2024)

IMG_2966 IMG_2967 IMG_2968 IMG_2969

Comments are closed.