Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội (khóa IV/2019)

Chiều ngày 01/7/2019, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Sở Nội vụ TP. Hà Nội tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội (khóa IV/2019)

Tham dự lễ khai giảng, về phía Học viện có đồng chí Lê Phương Thúy – Phó Trương ban, Ban Quản lý bồi dưỡng; về phía Sở Nội vụ thành phố Hà Nội có đồng chí Nguyễn Đình Hoa – Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP. Hà Nội và Chủ nhiệm lớp cùng toàn thể học viên khóa bồi dưỡng.

Đồng chí Vương Thanh Thủy, Trưởng phòng, Phòng QLBD theo ngạch và vị trí việc làm, Ban Quản lý bồi dưỡng công bố các Quyết định tổ chức lớp, Quyết định chủ nhiệm lớp của Giám đốc Học viện

Đồng chí Vương Thanh Thủy, Trưởng phòng, Phòng QLBD theo ngạch và vị trí việc làm, Ban Quản lý bồi dưỡng công bố các Quyết định tổ chức lớp, Quyết định chủ nhiệm lớp của Giám đốc Học viện

Thừa ủy quyền Lãnh đạo Học viện, phát biểu tuyên bố khai giảng, đồng chí Lê Phương Thúy – Phó Trương ban, Ban Quản lý bồi dưỡng đã nêu rõ mục đích ý nghĩa của công tác đào tạo, bồi dưỡng nói chung đối với nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu trong sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa – hiện đại hóa của đất nước và hội nhập quốc tế. Việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhằm trang bị, cập nhật và bổ sung kiến thức, kỹ năng quản lý hành chính nhà nước, nhằm góp phần chuẩn hóa và nâng cao chất lượng quản lý của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Do đó, Học viện Hành chính Quốc gia sẽ cử những giảng viên có trình độ chuyên môn giảng dạy tại lớp.

 Đồng chí Lê Phương Thúy - Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng phát biểu tại buổi Lễ

Đồng chí Lê Phương Thúy – Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng phát biểu tại buổi Lễ

Đồng chí Lê Phương Thúy cũng đề nghị các học viên tham gia lớp học có thái độ học tập nghiêm túc, cầu thị, xây dựng phương pháp học tập hiệụ quả, tích cực trao đổi, thảo luận, tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau…; sau khóa học, các học viên sẽ áp dụng hiệu quả những kiến thức, kĩ năng lãnh đạo quản lý vào trong quá trình thực thi nhiệm vụ của bản thân.

Toàn cảnh buổi lễ

Toàn cảnh buổi lễ

Mai Hiền

Comments are closed.