Quyết định số 3836/QĐ-HCQG ngày 22/12/2021 về việc phê duyệt kết quả thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 của Học viện Hành chính Quốc gia

Xem chi tiết: Tại đây

Comments are closed.