Quyết định số 389/QĐ-HCQG ngày 01/3/2022 về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức đợt 2 năm 2021 của Học viện Hành chính Quốc gia đối với ông Hồ Ngọc Linh

20220303_105709

20220303_105732

Comments are closed.