Thông báo số 1248/TB-HCQG ngày 07/10/2021 về việc thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 kỳ thi bổ sung tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021 của Học viện Hành chính Quốc gia, điểm thi tại Hà Nội

20211007_185700

20211007_185643

20211007_185626

Comments are closed.