Thông báo số 306/TB-HCQG ngày 07/4/2022 về việc xóa tên đối với sinh viên các lớp đại học hệ chính quy Khóa 18 tại Hà Nội vi phạm các quy định trong quản lý đào tạo

20220407_124959

20220407_125022

Comments are closed.