anh(2)

HỘI THẢO QUỐC TẾ “NGHIÊN CỨU VỀ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH CÔNG: KINH NGHIỆM NHẬT BẢN VÀ THỰC TIỄN VIỆT NAM” GIỮA TỔ CHỨC JICA CỦA NHẬT BẢN VÀ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA...

Sáng ngày 28/3/2014, tại khách sạn Bảo Sơn, Đống Đa, Hà Nội tổ chức JICA của Nhật Bản và Học viện Hành chính Quốc gia (NAPA) đã khai mạc Hội thảo quốc tế ” Nghiên cứu về Hoạch định chính sách c...
j0439350-150x150

Thông báo 3

Đây là nội dung của thông báo số 01 của tôi. Thông báo: Hiện nay tôi chưa có gì để thông báo. Bao giờ có thông báo gì thì tôi thông báo vào đây để mọi người cùng biết. Cảm ơn mọi người đã xem thông b...
j0439350-150x150

Thông báo 2

Đây là nội dung của thông báo số 01 của tôi. Thông báo: Hiện nay tôi chưa có gì để thông báo. Bao giờ có thông báo gì thì tôi thông báo vào đây để mọi người cùng biết. Cảm ơn mọi người đã xem thông b...
j0439350-150x150

Thông báo 1

Đây là nội dung của thông báo số 01 của tôi. Thông báo: Hiện nay tôi chưa có gì để thông báo. Bao giờ có thông báo gì thì tôi thông báo vào đây để mọi người cùng biết. Cảm ơn mọi người đã xem thông b...