Danh mục hoạt động khoa học công nghệ năm 2013 của Học viện Hành chính

Hội nghị, hội thảo khoa học cấp Học viện

 

TT Tên đề tài Đơn vị chủ trì Thời gian
1 Phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và việc ứng dụng vào nghiên cứu khoa học hành chính Viện NCKHHC phối hợp với các khoa Quý II/2013
2 Giảng dạy các môn khoa học đại cương Logic học,Xã hội học, Đại cương văn hóa Việt Nam trong môi trường đặc thù của sinh viên Học viện Hành chính Viện NCKHHC phối hợp với Khoa Lý luận cơ sở Quý III/2013
3 Đạo đức công chức trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam Viện NCKHHC phối hợp với Khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự Quý III/2013

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁC CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CỦA SINH VIÊN HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH NĂM 2013

 

STT TÊN CHUYÊN ĐỀ NHÓM TRƯỞNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN GHI CHÚ
1 Thực hiện chính sách phát triển cán bộ, công chức, viên chức nguồn là người dân tộc thiểu số tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An Lô Thị TháiLớp KH11CSC ThS. Lê Văn Hòa
2 Nghiên cứu thực trạng, nguyên nhân học sinh bỏ học ở trường THPT Sìn Hồ – huyện Sìn Hồ – tỉnh Lai Châu Tẩn A SúLớp KH11QLC ThS. Trương Thị Ngọc Lan
3 Quản lý nhà nước về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể Hát Xoan tại xã Kim Đức – thành phố Việt Trì – tỉnh Phú Thọ. Thực trạng và giải pháp Vũ Thị BíchCLB sinh viên NCKH ThS. Đinh Thị An
4 Xử lý rác thải sông Tô Lịch: Thực trạng và giải pháp Nguyễn Thị Ngọc LanLớp KH12QLC1 TS. Trịnh Đức Hưng
5 Tăng cường vai trò giám sát của người dân đối với hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn huyện Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng Nguyễn Ngọc AnhLớp KH11KT TS. Bùi Huy Khiên
6 Những biểu hiện lệch chuẩn trong sử dụng ngôn ngữ nói và viết của sinh viên khối trường hành chính – luật Nguyễn Trần Thị Thu HàCLB sinh viên NCKH TS. Nguyễn Thị Hường
7 Nhận thức của sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội về vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh hiện nay Đoàn Văn ĐạtLớp KH11XH ThS. Tạ Thị Hương
8 Thực trạng ô nhiễm môi trường và công tác QLNN về môi trường tại Hồ Tây, Hà Nội Nguyễn Thị Phương LâmLớp KH12TCC TS. Nguyễn Việt Hùng
9 Những bài học kinh nghiệm từ việc áp dụng chế định “Hồi Tỵ” trong cuộc cải cách hành chính dưới triều vua Lê Thánh Tông và vua Minh Mệnh đối với việc quản lý, sử dụng cán bộ, công chức hành chính nhà nước hiện nay Nguyễn Việt AnhCLB sinh viên NCKH TS. Bùi Huy Khiên
10 So sánh mối quan hệ giữa làng xã với nhà nước trong thời vua Lê Thánh Tông và hiện nay Lê Ngọc QuyềnLớp KH11NS TS. Võ Văn Tuyển
11 Giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng cho sinh viên chính quy trên địa bàn thành phố Hà Nội Hoàng Thị TrangCâu lạc bộ Thanh tra TS. Trần Thị Diệu Oanh

 

Comments are closed.