Giới thiệu chung

Sơ lược quá trình hình thành và phát triển

Đang cập nhật…

 THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU:

- Xây dựng hệ thống Website và phần mềm tác nghiệp trong học viện;

- Xây dựng hệ thống Email miễn phí với tên miền napa.vn;

- Tập thể lao động tiên tiến năm: 2006; 2007; 2008; 2009;

- Tập thể lao động xuất sắc năm: 2006; 2007; 2008; 2009;

- Bằng khen của Giám đốc Học viện chính trị – hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2007;

- Giấy khen của Học viện với thành tích đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao từ năm 2003 đến nay.

VỊ TRÍ LÀM VIỆC :

Tầng 3 Nhà A: Toàn thể cán bộ

 

Comments are closed.