Trung tâm Tin học Hành chính và Công nghệ thông tin

 • Tập thể trung tâm Tin học Hành chính và công nghệ thông tin

  ttth
 • Tập thể Trung tâm Tin học Hành chính và Công nghệ thông tin

  a1
 • Tập thể Trung tâm Tin học Hành chính và Công nghệ thông tin

  a2
 • Tập thể Trung tâm Tin học Hành chính và Công nghệ thông tin

  a3
 • Tập thể Trung tâm Tin học Hành chính và Công nghệ thông tin

  a4
 • Tập thể Trung tâm Tin học Hành chính và Công nghệ thông tin

  a5
 • Tập thể Trung tâm Tin học Hành chính và Công nghệ thông tin

  a6
a1

Danh sách cán bộ

GIẢNG VIÊN CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT VIÊN

Print

Thông báo số 321/TB-HVHC V/v nghỉ ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5/2014

Thông báo số 321/TB-HVHC V/v nghỉ ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5/2014    

ThS. Trần Cao Tùng – Ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo tại Học viện Hành chính Quốc gia

1. Tác giả: ThS. Trần Cao Tùng 2. Tên đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo tại Học viện Hành chính 3. Nội dung tóm tắt: Nhờ  sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, truyền thông cùng với nhiều ngành công nghệ cao, một môi trường ...

chukydientu_770ff

Tình hình giảng dạy chuyên ngành Hành chính điện tử ở Việt Nam

Có thể khẳng định rằng,  hiện nay trong hệ thống giáo dục đại học ở nước ta  (kể cả các trường dân lập và công lập có tên tuổi lớn) chưa có chuyên ngành đào tạo “Hành chính điện tử”. Trong những năm gần đây, có một số cơ sở đào tạo liên kết đã mở một số chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực hành chính có ứng dụng CNTT: Thông tin quản lý HCNN, Chín...

Menu Title