Đoàn Chủ trì Tọa đàm khoa học

Tọa đàm khoa học “Mở rộng liên kết trong công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế”...

Thực hiện kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2018 đã được Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phê duyệt, cùng với các hoạt động chào mừng 36 năm ngày Truyền thống nhà giáo Việt Nam, sáng ng...