Bế giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng năm 2018 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế

Chiều ngày 06 tháng 12 năm 2018, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng năm 2018 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế.

Tham dự Lễ bế giảng có TS. Ngô Văn Trân, Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế cùng cán bộ, giảng viên Phân viện Huế và các học viên tham gia lớp học.

Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng năm 2018 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế được tổ chức từ 21/7/2018 đến ngày 18/8/2018 với 34 học viên gồm các đồng chí là lãnh đạo cấp phòng và tương đương như Phó Giám đốc và các Trung tâm; Phó Chi cục trưởng, Phó Chánh Thanh tra huyện và các đồng chí Trưởng, phó của các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh TT Huế và cơ quan Trung ương đóng tại Huế như: Trung tâm truyền hình Việt Nam tại thành phố Huế. Trong thời gian 01 tháng học tập trên lớp các học viên đã được truyền đạt với 10 chuyên đề chia làm 2 phần: Phần kiến thức nâng cao gồm các chuyên đề như: Lãnh đạo cấp phòng và vận dụng kiến thức, kỹ năng của lãnh đạo cấp phòng; Thực tiễn ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế về quản lý, lãnh đạo của cấp phòng; Kiểm tra, giám sát hoạt động lãnh đạo cấp phòng… Phần các kỹ năng như: Kỹ năng tham mưu của lãnh đạo cấp phòng; Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của lãnh đạo cấp phòng; Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự của lãnh đạo cấp phòng… Trong quá trình học, các học viên sẽ làm 02 bài kiểm tra và 01 chuyên đề quản lý thuộc lĩnh vực mình công tác.

Phát biểu tại buổi Lễ bế giảng, TS. Ngô Văn Trân, Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế biểu dương kết quả các học viên đạt được sau khóa học, đánh giá sự nỗ lực của các giảng viên và tập thể lớp trong quá trình tổ chức lớp học và hy vọng sau khi kết thúc khóa học, các học viên với cương vị và trọng trách lãnh đạo, quản lý của mình, vận dụng sáng tạo những kiến thức được học để hoàn thiện quá trình điều hành, quản lý đơn vị, góp phần xây dựng và phát triển đơn vị trong thời kỳ đất nước hội nhập và phát triển.

Kết quả học tập cuối khóa 100% học viên đã được Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

TS. Ngô Văn Trân, Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Huế phát biểu bế giảng khóa học

TS. Ngô Văn Trân, Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Huế phát biểu bế giảng khóa học

ThS. Phan Thị Ngọc Anh, Bộ môn Quản lý nhà nước về ngành và lĩnh vực Phân viện Huế công bố các quyết định cấp chứng chỉ

ThS. Phan Thị Ngọc Anh, Bộ môn Quản lý nhà nước về ngành và lĩnh vực Phân viện Huế công bố các quyết định cấp chứng chỉ

Các học viên nhận chứng chỉ kết thúc khóa học

Các học viên nhận chứng chỉ kết thúc khóa học

Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Phân viện Huế cùng các học viên chụp ảnh lưu niệm

Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Phân viện Huế cùng các học viên chụp ảnh lưu niệm

Dương Lê Nguyên Hiền

Comments are closed.