Thông báo: LỊCH BẢO VỆ CÁC CẤP CỦA NGHIÊN CỨU SINH

HỌ VÀ TÊN NCS, KHÓA BẢO VỆ THỜI GIAN  ĐỊA ĐIỂM Hoàng Nhất Thống, K13  -Chuyên đề tiến sĩ  – 17h00 ngày 23/11/2022  – 3A, nhà G  Nguyễn Minh Lý, K19 - Đề cương chi tiết , Tiểu luận TQ  ...