Phòng Quản lý đào tạo Tiến sĩ

PHÒNG 236 NHÀ A – HỌC VIỆN HÀNH CHÍNHĐIỆN THOẠI: 04.37730431 BÙI KIM CHI, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Lê Như Phong P.TRƯỞNG PHÒNG email: lenhuphong77napa@yahoo.comphongln@napa.vn  ...

Phòng Quản lý đào tạo Thạc sĩ

PHÒNG 233 NHÀ A – HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH ĐIỆN THOẠI: 04.38359351   Đỗ Thuận An TRƯỞNG PHÒNG email: andt@napa.vn   Hà Thị Thoa P. TRƯỞNG PHÒNG Hathoanapa@gmail.com Nguyễn Thị Ngân ngannt@napa.vn Ng...

Phòng Kế hoạch đào tạo

PHÒNG 233 NHÀ A – HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH ĐIỆN THOẠI: 0243.7731907   Nguyễn Thu Thủy  TRƯỞNG PHÒNG nthuthuy@gmail.com Cao Thị Hà P. TRƯỞNG PHÒNG Hact@napa.vn  Trần Phước Long  longtp@napa.vn  ...

Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ

Các đơn vị trực thuộc của Ban Quản lý đào tạo Sau đại học gồm ba phòng chức năng. Sau đây là một số thông tin cụ thể về cơ cầu tổ chức nói trên của Ban:           1. Cơ cấu của Ban Quản lý đào tạo Sa...

Giới thiệu về Ban QLĐT Sau Đại Học

  THÀNH LẬP: Tiền thân là Khoa Sau đại học được thành lập ngày 10 tháng 10 năm 2002 theo Quyết định số 660/HCQG-TCCB của Giám đốc Học viện, ngày 11 tháng 04 năm 2018 Giám đốc học viện ra QĐ số 1...