Phòng Quản lý đào tạo Tiến sĩ

PHÒNG 236 NHÀ A – HỌC VIỆN HÀNH CHÍNHĐIỆN THOẠI: 04.37730431   Lê Anh Xuân TRƯỞNG PHÒNGemail:leanhxuan_1970@yahoo.com Lê Như Phong P.TRƯỞNG PHÒNG email: lenhuphong77napa@yahoo.comphongln@napa.v...

Phòng Quản lý đào tạo Thạc sĩ

PHÒNG 233 NHÀ A – HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH ĐIỆN THOẠI: 04.38359351   Đỗ Thuận An TRƯỞNG PHÒNG email: andt@napa.vn   Hà Thị Thoa P. TRƯỞNG PHÒNG Hathoanapa@gmail.com Nguyễn Thị Ngân ngannt@napa.vn Ng...

Phòng Kế hoạch đào tạo

PHÒNG 237 NHÀ A – HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH ĐIỆN THOẠI: 0243.7731907   Nguyễn Thu Thủy  TRƯỞNG PHÒNG nthuthuy@gmail.com Nguyễn Thị Thanh Bình  P. TRƯỞNG PHÒNG binhntt@napa.vn Cao Thị Hà P. TRƯỞNG PHÒ...

Phòng Quản lý đào tạo Liên kết

PHÒNG 232 NHÀ A – HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH ĐIỆN THOẠI: 04.38345883 Bùi Kim Chi P. TRƯỞNG PHÒNG email: chibk@napa.vn Nguyễn Quỳnh Huy P. TRƯỞNG PHÒNG email: huynq@napa.vn Nguyễn Đăng Tài Dangtai@napa...