Phòng Quản lý đào tạo Tiến sĩ

PHÒNG 236 NHÀ A – HỌC VIỆN HÀNH CHÍNHĐIỆN THOẠI: 04.37730431 BÙI KIM CHI, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Lê Như Phong P.TRƯỞNG PHÒNG email: lenhuphong77napa@yahoo.comphongln@napa.vn  ...

Phòng Quản lý đào tạo Thạc sĩ

PHÒNG 233 NHÀ A – HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH ĐIỆN THOẠI: 04.38359351   Đỗ Thuận An TRƯỞNG PHÒNG email: andt@napa.vn   Hà Thị Thoa P. TRƯỞNG PHÒNG Hathoanapa@gmail.com Nguyễn Thị Ngân ngannt@napa.vn Ng...

Phòng Kế hoạch đào tạo

PHÒNG 233 NHÀ A – HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH ĐIỆN THOẠI: 0243.7731907   Nguyễn Thu Thủy  TRƯỞNG PHÒNG nthuthuy@gmail.com Cao Thị Hà P. TRƯỞNG PHÒNG Hact@napa.vn  Trần Phước Long  longtp@napa.vn  ...