LỊCH BẢO VỆ CÁC CẤP CỦA NGHIÊN CỨU SINH

Ngày Thời gian Họ và tên đệm Tên Khóa Địa điểm BẢO VỆ
Đề cương Tiểu luận TQ Chuyên đề Cấp Cơ sở
 07/12/2020 15h00 Nguyễn Thùy Linh NCS K12 Phòng họp D  x
 04/12/2020 9h00 Trần Thị Ngọc Quyên NCS K12 Phòng 204 x
 01/12/2020 10h00 Hoàng Thị Thu Hằng NCS K11 Phòng 204 x
 19/11/2020 8h30 Lê Tự Gia Thanh NCS K11 Phòng 204 x
 12/11/2020 9h00 Lê Minh Nam NCS K11 Phòng họp D x
 06/11/2020  8h30  ManiVong Bongsouvanh  NCS K14  Phòng họp D  x
 07/11/2020  17h00  Phạm Văn Nam  NCS K14  Phòng họp A  x  x
 04/11/220  16h00  Nguyễn Thị Thanh Khoa  NCS K16  Phòng họp A  x  x
02/11/2020 16h00 Nguyễn Hồng Hải NCS K14 Phòng 204 x
30/10/2020 8h30 Trần Ngọc Mai NCS K15 Phòng họp D x
27/10/2020 15h00 Nguyễn Mạnh Cường NCS K14 Phòng 204 x
17/10/2020 14h00 Nguyễn Trọng Trí NCS K12 Phòng 204 x
12/10/2020 14h00 Nguyễn Mạnh Hùng NCS K15 Phòng họp D x
6/10/2020 8h30 Sinnakkhone NCS K15 Phòng họp D x
01/10/2020 9h30 Phạm Thành Vao NCS K15 Phòng họp D x
29/9/2020 15h00 Phạm Thị Hoàn NCS K15 Phòng 204 x x
29/9/2020 15h30 Nguyễn Thị Minh Nguyệt NCS K15 Phòng họp D x
25/9/2020 8h30 Võ Công Chánh NCS K14 Phòng họp D x
24/9/2020 16h30 Trương Thị Ngọc Lan NCS K15 Phòng họp D x
21/9/2020 8h00 Daymone NCS K15 Phòng họp D x
4/9/2020  14h00 Bùi Công Quang NCS K15 Phòng 205 x
24/8/2020  8h30 Nguyễn Tuấn Hưng NCS K15 Phòng 204 x
 19/8/2020 8h30 Ngô Hà Trung NCS K13  Phòng họp D  x
14/8/2020  14h00 Hoàng Thị Thu Hồng NCS K11 Phòng 204 x x
6/8/2020  14h00 Nguyễn Mạnh Cường NCS K15 Phòng 204 x x
 5/8/2020 14h00 Trần Thị Huyền Trang NCS K14 Phòng 204  x
30/7/2020 17h00 Cao Thanh Hùng NCS K16 VP Khoa XH x x
29/7/2020 8h30 Phan Thị Tuyết Minh NCS K16 Phòng họp D x x
28/7/2020  8h30 Trương Thị Quỳnh Hoa NCS K14 Phòng họp D x
27/7/2020  8h30 Nguyễn Thị Vân Anh NCS K15 Phòng 204 x x
27/7/2020 8h30 Nguyễn Minh Huyền Trang NCS K16 VP Khoa XH x x
17/7/2020  8h30 Thái Thị Minh Phụng NCS K15 Phòng họp D x
9/7/2020  14h00 Nguyễn Văn Minh NCS K14 Phòng họp D x
9/7/2020  14h00 Nguyễn Thị Lan Anh NCS K14 Phòng 204 x
03/7/2020 9h00 Nguyễn Thị Lan Anh NCS K14 Phòng họp D x
30/6/2020 14h00 Nguyễn Mạnh Hùng NCS K15 Phòng 204 x
22/6/2020 14h00 Thiều Thị Thu Hương NCS K14 Phòng 204 x
16/6/2020 15h30 Nguyễn Văn Sơn NCS K15 Phòng 204 x
01/6/2020 15h00 Võ Công Chánh NCS K14 Phòng 204 x
20/5/2020 14h00 Phạm Thị Kim Cương NCS K15 Phòng 204 x x
20/5/2020 9h00 Dương Quốc Chính NCS K15 Phòng 204 x x
18/5/2020 17h00 Bùi Đức Nhưỡng NCS K15 Phòng 204 x x
15/5/2020 17h00 Trương Thị Ngọc Can NCS K15 Phòng 204 x
15/5/2020 14h00 Lê Thị Thanh Ngà NCS K14 Phòng 204 x
14/5/2020 14h00 Lê Minh Nam NCS K11 Phòng 204 x
13/5/2020 16h00 Nguyễn Thị Minh Nguyệt NCS K15 Phòng 204 x
4/3/2020 10h00 Bounkhan NCS K15 Phòng 204 x
27/2/2020 16h30 Nguyễn Hồng Hải NCS K14 Phòng 204 x x
24/2/2020 14h30 Daymone NCS K15 Phòng 204 x
16/1/2020 9h00 Trương Thị Quỳnh Hoa NCS K15 Phòng 204 x
16/1/2020 8h00 Phạm Thị Giang NCS K Phòng 204 x
9/1/2020 13h30 Nguyễn Văn Lĩnh NCS K15 Phòng 204 x x
8/1/2020 14h00 Thái Thị Minh Phụng NCS K15 Phòng 204 x
6/01/2020 14h00 Nguyễn Tuấn Hưng NCS K15 Phòng 317 x x
02/01/2020 14h00 Nguyễn Xuân Tiến NCS K12 Phòng 204 x x
27/12/2019 9h00 Đào Chí Thành Nhân NCS K15 Phòng 204 x
13/12/2019 14h00 Thiều Thị Thu Hương NCS K14 Phòng 204 x
06/12/2019 14h00 Dương Thị Minh Quy NCS K12 Phòng 422 x
05/12/2019 16h30 SinnaKhone NCS K15 Phòng họp D x
19/11/2019 14h00 Nguyễn Thị Kim Anh NCS K14 Phòng 422 x x
19/11/2019 15h00 Lê Hữu Toản NCS K15 Phòng 204 x x
 18/11/2019 9h00 Lê Minh Nam  NCS K11 Phòng 204  x x
31/10/2019 15h30 Nguyễn Thị Bích Lan NCSK14 Phòng 204 x
29/10/2019 15h30 Nguyễn Quang Sáng NCSK12 Phòng họp D x x
28/10/2019 16h30 Lâm Đình Tuấn Hải NCS K13 Phòng họp D x
22/10/2019 8h30 Nguyễn Thanh Giang NCS K10 Phòng họp D x
17/10/2019 8h00 Trần Ngọc Mai NCSK15 Phòng họp D x
16/10/2019 9h00 Phạm Thị Hạnh Phương NCSK15 Phòng họp D x x
25/9/2019 16h00 Phạm Long Phương NCSK12 Phòng 204 x
23/9/2019 15h30 Buonkham NCSK15 Phòng 204 x x
23/9/2019 15h00 Đặng Đình Giang NCSK15 Phòng 204 x x
12/9/2019 15h00 Nguyễn Mạnh Cường NCSK14 Phòng 204 x
10/9/2019 14h30 Nguyễn Thị Trang NCSK14 Phòng họp D x
10/9/2019 9h30 Nguyễn Thị Thanh Thảo NCSK14 Phòng 204 x
09/9/2019 16h Day Mone NCSK15 Phòng204 x x
27/8/2019 8h30 Sina Khone NCSK15 Phòng 204 x x
27/8/2019 14h00 Lê Thị Thúy Nga NCSK14  Phòng họp D x x
22/8/2019 16h Phan Tuấn Hùng NCSK12  Phòng họp D x
08/8/2019 8h30 Nguyễn Thanh Sơn NCS K13  Phòng họp D
 07/5/2019 15H00  Lương Thị Quyên NCS K13  VP Khoa XH  x
06/5/2019 14h00 Phạm Đức Toàn NCS K14 Phòng họp D x
22/04/2019 16h00 Nguyễn Thị Ngà NCS K14 Văn phòng khoa XH x x
16/04/2019 17h00 Hà Trọng Nghĩa NCS K13 Phòng họp B x
08/4/2019 8h30 Ngô Thị Bích Ngọc NCS K12 Phòng họp D x x
15/03/2019 16h30 Lưu Hải Đăng NCS K10 phòng 402 x
15/03/2019 15h30 Ngô Minh Dũng NCS K14 Phòng 402 x x
14/03/2019 17h00 Trần Việt Hoa NCS K9 Phòng họp D x
14/03/2019 16h00 Lưu Hải Đăng NCS K10 Phòng 402 x
27/3/2019 9h00 Phạm Thị Hiền Thảo NCS K15 Phòng 204 x
08/03/2019 16h30 Phonethachit Southivong NCS K13 VP khoa XH x
28/2/2019 17h00 Phonsavanh NCS K12 Phòng 402 x
7/2/2019 10h00 Phạm Thị Minh Nguyệt NCS K15 VP Khoa XH x x
31/1/2019 17h00 Nguyễn Thị Thùy Linh NCS K12 Phòng 204 x
 29/01/2019 14h00 Hoàng Anh Tuấn NCS K13  Phòng họp D  x
29/1/2019 9h00 Nguyễn Thị Thu Cúc NCS K11 Phòng 402 x
25/01/2019 9h00 Nguyễn Đồng Minh NCS K9 Phòng 204 x
25/1/2019 8h30 Tạ Thị Bích Ngọc NCS K11 Phòng họp D
24/01/2019 14h00 Phạm Thị Thu Thủy NCS K10 Phòng 204 x
24/1/2019 9h00 Đinh Thị Hải Yến NCS K11 Phòng họp D x
23/01/2019 9h00 Trần Thị Xuân Mai NCS K13 Phòng họp D x
23/01/2019 14h00 Nguyễn Hoàng Long NCS K14 Văn phòng khoa Luật x x
18/1/2019 8h30 Nguyễn Xuân Độ NCS K12 Phòng họp 402 x
16/01/2019 16h30 Bùi Thu Trang NCS K13 Phòng họp D x
15/01/2019 14h00 Trần Thị Hương Huế NCS K10 Phòng họp D x
10/01/2019 14h30 Ngô Thị Diệp Lan NCS K13 Phòng họp D x
28/12/2018 9h00 Nguyễn Phước Nga NCS K14 Phòng 402 x
26/12/2018 9h00 Phạm Thị Hiền Thảo NCS K15 Phòng 402 x x
 20/12/2018 17h00 Bùi Bá Nghiêm NCS K11 Phòng 402 x x
18/12/2018 16h00 Trần Việt Hoa NCS K9 Tầng 6 nhà 11T x
18/12/2018 8h00 Phan Thị Bích Thảo NCS k13 Phòng họp D x
13/12/2018 14h00 Nguyễn Thanh Thảo NCS K14 Phòng 402 x
10/12/2018 17h30 Tạ Quang Trung NCS K11 Phòng 402 x
08/12/2018 8H30 Ngô Hà Trung NCS K13 VP kho XH x
06/12/2018 15h30 Nguyễn Huy Hoàng NCS 12 Phòng họp D x
03/12/2018 10h00 Hà Thị Thoa NCS K13 Phòng họp D x x
 30/11/2018 9h00 Đỗ Anh Tuấn NCS K13 VP Khoa NNPL x
28/11/2018 14h00 Tô Hồng Nam NCS K12 Phòng  204 x
26/11/2018 8h30 Phạm Thị Tuyết Minh NCS K13 Phòng họp D x
19/11/2018 16h00 Nguyễn Kim Dung NCS K14 Phòng họp D x
15/11/2018 8h30 Tạ Thị Bích Ngọc NCS K11 Phòng họp B x
13/11/2018 17h00 Đỗ Thuận An NCS K11 Phòng 401 x
8/11/2018 14h00 Phạm Tiến Luật NCS K13 Phòng họp A x
08/11/2018 8h30 Trịnh văn Khánh NCS K9 Phòng họp D x
08/11/2018 16h30 Nguyễn Thị Trang NCS K14 Phòng 402 x
07/11/2018 14h30 Nguyễn Văn Kiều NCS K12 Phòng họp D x
30/10/2018 14h00 Nguyễn Đức Quyền NCS K12 Phòng họp D x
22/10/2018 15h00 Phouvanh siphomthaviboun NCS K14 Phòng 204 x
22/10/2018 13h00 Hoàng Anh Tuấn NCS K13 Phòng 204 x
18/10/2018 15h00 Bùi Đình Thọ NCS K14 Phòng 402 x
18/10/2018 15h00 Lê Tự Gia Thanh NCS K11 Phòng 204 x
16/10/2018 8h00 Nguyễn Đình Thái NCS K12 Phòng họp D x
11/10/2018 14h00 Nguyễn Văn Phong NCS K12 Phòng họp D x
10/10/2018 15h00 Nguyễn Minh Tân NCS K14 Phòng 204 x
03/10/2018 14h00 Trần Thu Trang NCS K14 Phòng họp D x x
02/10/2018 15h00 Nguyễn Thị Lan Anh NCS K14 Phòng 204 x
27/9/2018 13h30 Nguyễn Thị Hồng Duyên NCS K12 phòng 402 x
24/9/2018 15h00 Nguyễn Tuấn Minh NCS K12 Phòng 204 x
17/9/2018 17h00 Nguyễn Văn Sơn NCS K15 Phòng 204 x x
04/9/2018 9h00 Nguyễn Văn Minh NCS K14 phòng 204 x
31/8/2018 17h00 Phạm Long Phương NCS K12 Phòng 204 x
30/8/2018 14h30 Trương Quốc Việt NCS K11 Phòng 204 x
30/8/2018 9h30 Đinh Thị Hải Yến NCS K11 Phòng 402 x
22/8/2018 14h00 Giáp Thị Yến NCS K11 Phòng họp D x
9/8/2018 17h00 Lê Đức Hùng NCS K14 phòng 204 x
03/8/2018 15h30 Võ công Chánh NCS K14 Phòng 204 x x
30/07/2018 9h00 Nguyễn Thị Bích Lan NCS K14 phòng 204 x
26/6/2018 16h30 Đỗ Hoàng Vương NCS K13 Phòng 204 x
12/6/2018 16h30 Nguyễn Việt NCS K14 Phòng 204 x x
05/6/2018 9h00 Đinh Thanh Tùng NCS K12 Phòng 204 x
26/5/2018 14h00 Phan Tuấn Hùng NCS K12 Phòng 204 x
22/5/2018 15h00 Phạm Thu Hằng NCS K12 Phòng 204 x x
22/5/2018 13h30 Hồ Thanh NCS K14 Phòng 204 x x
04/5/2018 17h00 Lê Phương Thúy NCS K14 Phòng 204 x x
3/5/2018 15h00 Nguyễn Thu NCS K12 Phòng 402C x
10/4/2018 10h00 Nguyễn Võ Uy Phong NCS K14 Phòng 204 x
9/4/2018 16h00 Nguyễn Huy Hoàng NCSK12 Phòng 204 x x
6/4/2018 17h00 Nguyễn Thị Kim Dung NCSK14 Phòng 204 x
4/4/2018 15h00 Lê Khánh Cương NCSK11 Phòng họp D x
26/3/2018 14h30 Phouthon NCSK12 Phòng họp D x
 20/3/2018 14h00 Trần Thị Vành Khuyên NCS K13 Phòng họp D x
15/3/2018 14h30 Tô Hồng Nam NCS K12 Phòng 402
13/3/2018 16h00 Ngô Thị Diệp Lan NCS K13 Phòng họp D x
7/3/2018 15h30 Phùng Thị Linh Khanh NCS K14 Phòng họp D x
7/3/2018 14h00 Trịnh Văn Khánh NCS K9 Phòng họp D x
 8/3/2018  14h30  Trần Thị Phương Thảo  NCS K14  VP Khoa XH  x  x
12/2/2018 8h30 Manivong Bongsouvanh NCS K14 Phòng 402 x
9/2/2018 14h30 Trương Thị Quỳnh Hoa NCS K14 Phòng 402 x x
9/2/2018 9h00 Bùi Ngọc Hiền NCS K11 Phòng họp B x
9/2/2018 9h00 Nguyễn Tuấn Minh NCS K12 Phòng 402 x
8/2/2018 16h00 Trương Quốc Việt NCS K11 Phòng 402 x
7/2/2018 17h00 Nguyễn Trọng Trí NCS K12 Phòng họp D x x
 7/2/2018 9h00  Nguyễn Thanh  Sơn NCS K13  Phòng 402  x  x
 6/2/2018 16h00 Outhone Chaophalyphanh NCS K13 Phòng 402 x
6/2/2018 9h00 Phạm Thị Ngọc Anh NCS K12 Phòng họp D x
6/2/2018 8h30 Vũ Thị Hương Thảo NCS K14 Phòng 402 x x
2/2/2018 9h00 Nguyễn Minh Tân NCS K14 Phòng họp D x
1/2/2018 14h00 Phan Văn Đoàn NCS K14 Phòng 402C x x
 30/1/2018 14h30  Đỗ Anh Tuấn NCS K13  VP Khoa Luật  x  x
24/1/2018 15h00 Lê Tự Gia Thạnh NCS K11 Phòng họp D x x
23/1/2018 14h00 Nguyễn Văn Kiều NCS K12 Phòng 234 x
23/1/2018 14h00 Phạm Tiến Luật NCS K13 Phòng họp D x
22/1/2018 16h00 Nguyễn Văn Phong NCS K12 Phòng 234 x
21/1/2018 8h30 Hà Ngọc Anh NCS K9 Phòng họp B x
19/1/2018 16h00 Phạm Thị Quỳnh Hoa NCS K9 Phòng họp B x
19/1/2018 14h00 Nguyễn Anh NCS K13 Phòng họp D x
18/1/2018 14h30 Lâm Đình Tuấn Hải NCS K13 Phòng họp B x
18/1/2018 14h00 Hoàng Đình Hiển NCS K12 Phòng họp D x
16/1/2018 14h00 Đinh Thị Hải Yến NCS K11 Phòng họp D x x
15/1/2018 14h00 Phan Thị Mỹ Bình NCS K12 Phòng họp D x
11/1/2018 15h00 Lê Anh Huy NCS K13 VP Khoa XH x x
11/1/2018 9h00 Lê Văn Khoa NCS K12 Phòng họp D x
8/1/2018 14h00 Nguyễn Văn Viên NCS K13 VP Khoa XH x
4/1/2018 14h30 Cao Tiến Sỹ NCS K8 Phòng họp D x
4/1/2018 9h00 Kiều Quỳnh Anh NCS K11 Phòng họp D x
3/1/2018 14h00 Nguyễn Thị Thu Cúc NCS K11 Phòng họp D x
3/1/2018 8h00 Phan Văn Đoàn NCS K14 Phòng họp D x x
 21/12/2017 15h00 Nguyễn Hữu Chính NCS K10 VP Khoa NNPL x x
19/12/2017 8h30 Nghiêm Xuân Dũng NCS K13 Phòng 204 x
 11/12/2017 16h00 Đỗ Quốc Hưng NCS K8 VP Khoa VB x
8/12/2017 14h00 An Đình Doanh NCSK8 Phòng 204 x
23/11/2017 9h00 Phouvanh Siphomthavinoun NCS K14 Phòng 402 x x
23/11/2017 9h00 Thiều Thị Thu Hương NCS K14 Phòng 204 x x
22/11/2017 14h00 Trần Thị Huyền Trang NCS K11 Phòng họp D x
22/11/2017 15h30 Nguyễn Phước Nga NCS K14 Phòng 204 x x
22/11/2017 14h00 Nguyễn Mạnh Cường NCS K14 Phòng 204 x x
21/11/2017 14h00 Nguyễn Thị Lan Anh NCS K14 Phòng 204 x x
16/11/2017 16h00 Trần Thị Xuân Mai NCS K13 Phòng 204 x
16/11/2017 9h30 Vũ Thị Phương NCS K8 Phòng 204 x
13/11/2017 16h00 Trần Thị Hương Huế NCS K10 Phòng 204 x
8/11/2017 15h00 Cao Hưng Thái NCS K9 Phòng họp D x
02/11/2017 15h00 Đoàn Thị Thanh Mỹ NCS K14 Phòng 402 x x
 26/10/2017 9h30 Phonethachit Southivong  NCS K13  Phòng 204  x  x
25/10/2017 16h00 Phạm Long Phương NCS K12 Phòng 204 x x
 24/10/2017 16h00  Bùi Thu Trang NCS K13 Phòng 204 x
24/10/2017 9h00 Nguyễn Thị Hồng Duyên NCS K13 Phòng 204 x
 24/10/2017 14h30 Bùi Thu Trang NCS K13 Phòng 204 x
24/10/2017 10h00 Nguyễn Thế Thái NCS K13 VP Khoa XH x
20/10/2017 16h00 An Đình Doanh NCS K8 VP Khoa XH x
 20/10/2017 14h00 Phạm Quốc Vinh  NCS K12  Phòng họp D  x
20/10/2017 9h00 Nguyễn Thị NCS K11 Phòng họp D x
17/10/2017 17h00 Phounxay Phommyxay NCS K13 Phòng 204 x
17/10/2017 9h00 Manivong Bousouvanh NCS K14 Phòng 204 x x
17/10/2017 14h00 Dương Thị Thu NCS K14 VP Khoa XH x x
17/10/2017 10h00 Bùi Đình Thọ NCS K14 Phòng 402 x x
17/10/2017 10h00 Nguyễn Thị Bích Lan NCS K14 Phòng 204 x x
12/10/2017 14h30 Phạm Huỳnh Công NCS K8 Phòng họp D x
11/10/2017 15h30 Nguyễn Thị Trang NCS K14 VP Khoa XH x x
02/10/2017 15h00 Nguyễn Đức Thuận NCS K14 VP Khoa XH x x
02/10/2017 15h30 Nguyễn Thùy Linh NCS K12 VP Khoa Luật  x x
01/10/2017 8h30 Tống Duy Tình NCS K8 Phòng họp D x
27/9/2017 9h00 Lê Hồng Hạnh NCSK8 Phòng 204 x
22/9/2017 14h00 Phạm Thị Tuyết Minh NCSK13 VP Khoa XH x
21/9/2017 14h30 Đỗ Quốc Hưng NCSK8 Phòng 204 x
19/9/2017 14h30 Nguyễn Đức Quyền NCSK12 Phòng 204 x
19/9/2017 9h00 Nguyễn Thị Kim Dung NCSK14 Phòng 204 x x
31/8/2017 15h00 Giáp Thị Yến NCS K11 Phòng 402C x
08/8/2017 14h00 Trương Thị Thu Hiền NCS K12 x
07/8/2017 14h00 Nguyễn Hồng Anh NCS K12 Phòng họp D x
03/8/2017 10h30 Lê Đức Hùng NCS K14 Phòng 402C x x
02/8/2017 13h00 Cao Thị Lan Anh NCS K13 Phòng họp D x x
17/7/2017 17h00 Quách Ngọc Dũng NCS K11 Phòng họp B  x
12/7/2017 15h00 Phạm Đức Toàn NCS K14 Phòng họp B x x
03/7/2017 14h00 Nguyễn Anh NCS K13 VP Khoa Luật x
28/6/2017 10h00 Nguyễn Văn Minh NCS K11 Phòng 204 x x
28/6/2017 8h30 Vũ Thế Duy NCS K11 Phòng họp D x
21/6/2017 9h00 Đỗ Hoàng Vương NCS K13 Phòng họp D x
20/6/2017 14h00 Trần Thị Vành Khuyên NCS K13 Phòng 204 x
08/6/2017 15h00 Trần Thị Bích Ngọc NCS K10 Phòng họp D x
05/6/2017 14h30 Outthone CHAOPHALYPHANH NCS K13 Phòng họp A x x
05/6/2017 14h30 Trần Văn Tình NCS K12 Phòng họp D x
31/5/2017 16h30 Nguyễn Văn An NCS K10 Phòng họp B x
25/5/2017 14h00 Nguyễn Toàn Thắng NCS K10 Phòng họp D x
20/5/2017 16h30 Kiều Quỳnh Anh NCS K11 Phòng 204 x
17/5/2017 14h00 Trần Tuấn Anh NCS K9 Phòng họp D x
16/5/2017 16h00 Nghiêm Xuân Dũng NCS K13 VP Khoa Luật x
16/5/2017 14h00 Nguyễn Đồng Minh NCS K9 Phòng 204 x
04/5/2017 14h00 Nguyễn Quỳnh Nga NCS K9 Phòng 204 x
04/5/2017 9h00 Chu Thị Khánh Ly NCS K10 Phòng 204 x
21/4/2017 14h00 Nguyễn Thị Mai Thoa NCS K12 Phòng họp D x
21/4/2017 14h00 Phan Thị Bích Thảo NCS K13 Phòng 204 x
18/4/2017 9h00 Nguyễn Xuân Độ NCS K12 VP Khoa XH x
14/4/2017 17h00 Võ Công Trí NCS K12 Phòng họp B x
12/4/2017 14h00 Phạm Huỳnh Công NCS K8 VP Khoa Luật x
12/4/2017 14h30 Lê Thị Trâm Oanh NCS K9 Phòng họp D x
4/4/2017 9h00 Vũ Thị Phương NCS K8 Phòng 403 x x
3/4/2017 17h00 Nguyễn Thị Lan Anh NCS K11 Phòng D x
23/3/2017 15h00 Phounthon NCS K12 Phòng 204 x
23/3/2017 8h00 Phạm Ngọc Quỳnh NCS K11 Phòng họp D x
22/3/2017 14h00 Phạm Tiến Luật NCS K13 Phòng 204 x x
20/3/2017 9h30 Lê Anh Tuấn NCS K7 Phòng họp D x
17/3/2017 9h00 Nguyễn Minh Thơ NCS K9 Phòng họp D x
15/3/2017 13h30 Lưu Hải Đăng NCS K10 Phòng họp D x x
10/3/2017 9h00 Hoàng Anh Tuấn NCS K13 Phòng 204 x x
09/3/2017 14h00 Trần Minh Nhật NCS K9 Phòng 204 x x
06/3/2017 13h00 Phan Thị Cẩm Giang NCS K13 VP Khoa KT x x
16/2/2017 9h00 Lê Văn Điệu NCS K10 Phòng họp D
15/2/2017 15h00 Nguyễn Thị Thu Hòa NCS K10 Phòng họp B x
15/2/2017 15h00 Thịnh Văn Khoa NCS K12 Phòng họp D x
23/1/2017 14h00 Trần Thị Xuân Mai NCS K13 Phòng họp D x x
 23/1/2017 9h00 Nguyễn Thị NCS K11 Phòng họp D  x
 19/1/2017  9h00 Nguyễn Hồng Trường NCS K11 Phòng họp D  x
 19/1/2017 7h45 Quách Ngọc Dũng NCS K12 VP Khoa XH  x
 16/1/2017 15h00 Nguyễn Thị Mai Thoa NCS K12 Phòng 403  x
 16/1/2017  9h00  Nguyễn Văn  An  NCS K10 Phòng họp B   x
16/1/2017 8h30 Ngô Hà Trung NCS K13 VP Khoa XH x x
13/1/2017  8h30  Nguyễn Đình Thái NCSK12 Phòng 402C  x  x
11/01/2017 15h00 Nguyễn Xuân Lâm NCS K11 Phòng họp D x
10/01/2017 14h00 Nguyễn Thế Thái NCS K13 VP Khoa XH x x
10/01/2017 10h30 Nguyễn Văn Viên NCS K13 VP Khoa XH x x
09/01/2017 9h00 Trần Thị Hương Huế NCS K10 Phòng 401 x x
06/01/2017 14h00 Bùi Thu Trang NCS K13 Phòng họp D x x
05/01/2017 14h30 Mai Hữu Bốn NCS K11 Phòng họp D x
04/01/2017 9h00 Trần Anh Tuấn NCS K9 Phòng 402C x
30/12/2016 9h00 Phạm Quốc Vinh NCS K12 Phòng 402C x
21/12/2016 15h00 Phạm Thị Quỳnh Hoa NCS K9 Phòng họp B x x
20/12/2016 9h00 Phan Thị Mỹ Bình NCS K12 VP Khoa XH x
13/12/2016 15h00 Phạm Thu Thủy NCS K10 Phòng 403 x
13/12/2016 14h00 Nguyễn Anh NCS K13 Phòng 204  x  x
8/12/2016 16h00 Phạm Thị Tuyết Minh NCS K13 Văn phòng Khoa Xã hội x x
6/12/2016 14h00 Nguyễn Văn An NCS K10 Phòng 204 x x
30/11/2016 9h30 Đỗ Hoàng Vương NCS K13 Phòng 401 x
29/11/2016 8h30 Chu Thị Khánh Ly NCS K10 Phòng 401 x
25/11/2016 15h00 Nguyễn Thanh Tùng NCS K6 Phòng 204 x
09/11/2016 8h30 Nguyễn Thị Linh Giang NCS K11 Phòng 204 x
08/11/2016 8h30 Phạm Văn Phong NCS K11 Phòng 204 x
01/11/2016 9h30 Vũ Đức Lễ NCS K11 Phòng 204 x
28/10/2016 13h30 Phạm Ngọc Quỳnh NCS K11 Phòng 204 x
26/10/2016 15h00 Hoàng Đình Hiển NCS K12 Phòng 204 x
20/10/2016 17h00 Hồ Hoàng Thanh Vân NCS K12 Phòng 204 x
19/10/2016 14h00 Nguyễn Hồng Anh NCS K12 Phòng 402 x
27/10/2016 9h00 Lê Như Phong NCS K11 Phòng 204 x
25/10/2016 15h00 Nghiêm Xuân Dũng NCS K13 Phòng 403 x x
25/10/2016 15h00 Nguyễn Thu Thủy NCS K10 Phòng 204  x
18/10/2016 14h00 Trương Thị Thu Hiền NCS K12 Phòng 402 x
17/10/2016 17h00 Nguyễn Thị Lan Anh NCS K11 Phòng 401 x
12/10/2016 14h30 Nguyễn Thu Hằng NCS K11 Phòng họp D x
11/10/2016 9h30 Nguyễn Thị Thùy Linh NCSK12 Phòng 402 x x
 23/9/2016 14h30 Phan Tuấn Hùng NCS K12 Phòng 402 x x
15/9/2016 8h30 Nguyễn Văn Kiều NCS K12 Phòng 204 x x
30/8/2016 14h30 Nguyễn Thị Thu Cúc NCS K11 Phòng 403 x x
30/8/2016 8h30 Trần Văn Tình NCS K12 Văn phòng Khoa Xã hội x x
12/8/2016 16h30 Võ Công Trí NCS K12 Phòng 204 x
2/8/2016 14h00 Vũ Thành Luân NCS K11 Phòng họp D x
28/7/2016 9h00 Lương Văn Thắng NCS K11 Phòng 402 x
27/7/2016 14h00 Trần Quốc Việt NCS K11 Phòng 204 x
18/7/2016 9h00 Phonesavanh NCS k12 Phòng 402 x x
12/7/2016 9h00 Nguyễn Xuân Tiến NCS K12 Phòng họp D x x
12/7/2016 14h00 Lê Anh Tuấn NCS K7 Phòng 402 x
 7/7/2016 16h30 Trần Thị Ngọc Quyên NCS K12 Phòng 403 x x
 28/6/2016 14h00 Nguyễn Văn Phong NCS K12  Phòng 402 x x
14/7/2016 16h00 An Đình Doanh NCS K8 VP Khoa QLNN về XH x x
 29/6/2016 15h00 Nguyễn Minh  Lợi NCS K10 Phòng họp A x
21/6/2016 16h00 Thịnh Văn Khoa NCS K12 VP Khoa QLNN về Kinh tế x
17/6/2016 8h00 Hùng NCS K12 Phòng 402 x x
16/6/2016 14h00 Phạm Văn Phong NCS K11 VP Khoa NNPL x
 10/6/2016 14h30 PhounThon  NCS K12 Phòng 402 x  x
8/6/2016 16h00 Trần Thị Bích Ngọc NCS K9 VP Khoa NNPL x
11/6/2016  8hoo Nguyễn Huy Chí NCS K9 Phòng họp B  x
02/6/2016 15h00 Trịnh Thế Cường NCS K6 Phòng họp D x
30/5/2016 14h30 Nguyễn Thị Ngọc Lan NCS K9 Phòng họp D x
30/5/2016 15h00 Nguyễn Thị Ngân NCS K11 Phòng 204A x
20/5/2016 17h00 Nguyễn Khắc Linh NCS K12 VP Khoa XH x x
19/5/2016 16h00 Nguyễn Tuấn Minh NCS K12  Phòng 402 nhà A  x x
10/5/2016 10h00 Dương Thị Bích Diệp NCS K12  Phòng họp D x x
7/5/2016 9h00 Nguyễn Hồng Trường NCS K11 VP Khoa XH x
5/5/2016 14h00 Nguyễn Thu Hòa NCS K10 Phòng 402C x
5/5/2016 10h00 Phạm Văn Phong NCS K11 VP Khoa Luật x
29/4/2016 9h00 Phạm Thị Hải NCS K10 Phòng họp D x
29/4/2016 14h00 Cao Hưng Thái NCS K9 P204 Nhà A  x
28/4/2016 16h30 Nguyễn Thị Lan Anh NCS K11 Phòng 401 x x
28/4/2016 17h00 Hà Ngọc Anh NCS K9 P403 Nhà A x
27/4/2016 17h00 Trần Thị Thu Hương NCS K9 VP Khoa VB x
 22/4/2016 8h30 Nguyễn Thị Hồng Duyên NCS K12  VP Khoa XH  x x
 21/4/2016 14h30 Tạ Thị Hương NCS K10 Phòng họp D x
12/4/2016 9h00 Trương Quốc Việt NCS K11 Phòng họp 403A x x
6/4/2016 14h00 Tô Hồng Nam NCS K12 Phòng họp D x x
5/4/2016 9h00 Nguyễn Thị Thanh Bình NCS K11 Phòng họp D x x
25/3/2016 14h00 Lê Đức Cảnh NCS K10 Phòng họp D x
24/3/2016 9h00 Lê Khánh Cường NCS K11 VP Khoa XH x
24/3/2016 15h00 Đỗ Thuận An NCS K11 Phòng họp D x x
22/3/2016 10h00 Lê Thị Hương NCS K12 Phòng họp D x x
22/3/2016 15h30 Mai Hữu Bốn NCS K11 Phòng họp D x
17/3/2016 10h00 Nguyễn Sỹ NCS K8 Phòng họp D x
7/3/2016 14h30 Tạ Văn Vĩnh NCS K11 Phòng A402 x x
4/3/2016 15h00 Lê Cẩm NCS K8 x
 02/3/2016 9hoo  Trương Thị Thu Hiền NCS K12 VP Khoa XH  x x
17/03/2016 10h00 Nguyễn Sỹ NCS K8 Phòng họp D x
10/03/2016 14h30 Trần Văn Tùng NCS K8 Phòng họp B x
09/03/2016 14h00 Nguyễn Khánh Toàn NCS K10 Phòng họp D x
09/03/2016 8h30 Hoàng Thị Hoài Hương NCS K10 Phòng A401 x x
07/03/2016 14h30 Tạ Văn Vĩnh NCS K11 Phòng A402 x x
27/02/2016 14h30 Tạ Quang Huy NCS K6 Phòng họp D x
02/02/2016 10h30 Vũ Đức Lễ NCS K11 Phòng A204 x
02/02/2016 8h00 Hoàng Đình Hiển NCS K12 VP Khoa XH x x
02/02/2016 09h00 Nguyễn Kim Tuyển NCS K11 Phòng A204 x x
01/02/2016 16h00 Lê Như Phong NCS K11 VP Khoa XH x
01/02/2016 14h00 Lê Văn Khoa NCS K12 VP Khoa XH x x
28/01/2016 14h00 Nguyễn Thị Mai Thoa NCS K12 Phòng A204 x x
28/01/2016 16h00 Võ Công Trí NCS K12 Phòng A204 x x
26/01/2016 17h00 Nguyễn Đức Quyền NCS K12 Phòng A403 x x
26/01/2016 14h00 Phạm Quốc Vinh NCS K12 Phòng A204 x x
26/01/2016 9h00 Nguyễn Xuân Độ NCS K12 VP Khoa XH x x
25/01/2016 16h00 Vũ Thị Kim Vân NCS K7 Phòng A403 x x
25/01/2016 14h00 Hồ Thị Thanh Vân NCS K12 VP Khoa XH x x
25/01/2016 10h00 Nguyễn Thị Linh Giang NCS K11 VP Khoa XH x
25/01/2016 8h00 Vũ Thế Duy NCS K11 VP Khoa XH x
23/01/2016 10h00 Trần Văn Tình NCS K12 VP Khoa XH x x
23/01/2016 8h00 Phan Thị Mỹ Bình NCS K12 VP Khoa XH x x
22/01/2016 16h30 Phùng Thị Phong Lan NCS K10 Phòng A204 x
22/01/2016 16h00 Thịnh Văn Khoa NCS K12 Phòng A403 x x
22/01/2016 14h00 Nguyễn Xuân Lâm NCS K11 VP Khoa Luật x
20/01/2016 16h00 Nguyễn Thu Hằng NCS K11 VP Khoa Luật x
16/01/2016 8h30 Trần Sơn NCS K10 Phòng họp B x
15/01/2016 14h00 Phạm Thị Ngọc Anh NCS K12 Phòng A204 x x
13/01/2016 14h30 Lê Xuân Cử NCS K6 Phòng A204 x
13/01/2016 9h30 Nguyễn Quỳnh Nga NCS K9 Phòng A401 x x
12/01/2016 16h00 Nguyễn Thị Mai Anh NCS K10 Phòng họp D x
09/01/2016 10h00 Nguyễn Toàn Thắng NCS K10 Phòng A401 x x
09/01/2016 08h30 Chu Thị Khánh Ly NCS K10 Phòng A401 x x
06/01/2016 14h00 Nguyễn Văn Chử NCS K6 Phòng họp D x
05/01/2016 09h00 Phạm Văn Phong NCS K11 VP Khoa Luật x x
05/01/2016 09h00 Nguyễn Hồng Anh NCS K12 Phòng họp D x x
05/01/2016 09h30 Vũ Thành Luân NCS K11 Phòng 403 x
28/12/2015 Quách Ngọc Dũng NCS K11 Phòng họp D x x
28/12/2015 Nguyễn Thanh Tùng NCS K6 Phòng họp D x
25/12/2015 Nguyễn Thị Ngân NCS K11 Phòng họp D x
15/12/2015 Giáp Thị Yến NCS K11 Phòng 403 x x
10/12/2015 16h00 Võ Thị Nga NCS K11 VP Khoa XH x x
03/12/2015 14h00 Tạ Văn Việt NCS K10 Phòng 402C x
19/11/2015 13h30 Trần Anh Hùng NCS K11 VP Khoa Luật x x
21/10/2015 Lê Văn Hòa NCS K
15/10/2015 14h30 Cao Hưng Thái NCS K9 Phòng họp D x x
14/10/2015 15h00 Lê Hồng Hạnh NCS K8 Phòng họp D x x
07/10/2015 15h30 Lê Như Phong NCS K11 Phòng A204 x x
24/09/2015 15h30 Lê Xuân Cử NCS K6 Phòng họp D x x
16/09/2015 08h30 Phạm Thị Hải NCS K10 Phòng họp D x x
15/09/2015 15h00 Đỗ Quốc Hưng NCS K8 Phòng họp D x x
09/09/2015 14h00 Phạm Huỳnh Công NCS K8 VP Khoa Luật x x
09/09/2015 08h30 Nguyễn Thu Hằng NCS K11 VP Khoa Luật x x
25/09/2015 10h00 Lương Văn Thắng NCS K11 Phòng họp D x x
28/08/2015 08h30 Kiều Quỳnh Anh NCS K11 Phòng 403 x x
17/08/2015 16h30 Lê Khánh Cường NCS K11 VP Khoa XH x x
12/08/2015 14h00 Nguyễn Thị Linh Giang NCS K11 VP Khoa XH x x
04/08/2015 10h00 Nguyễn Xuân Lâm NCS K11 VP Khoa Luật x x
10/07/2015 14h00 Vũ Đức Lễ NCS K11 Phòng 402C x x
06/07/2015 14h00 Tạ Thị Bích Ngọc NCS K10 Phòng họp D x x
03/07/2015 14h30 Trần Quốc Việt NCS K11 Phòng A204 x x
29/06/2015 15h00 Nguyễn Thị Ngọc Phượng NCS K9 Phòng A204 x x
29/06/2015 8h00 Bùi Ngọc Hiền NCS K11 Phòng A204 x x
25/06/2015 16h30 Vũ Thế Duy NCS K11 Phòng A431 x x
19/06/2015 8h30 Nguyễn Thị Ngân NCS K11 Phòng họp D x x
16/06/2015 17h30 Nguyễn Huy Chí NCS K9 Phòng họp B x x
14/06/2015 10h00 Vũ Tiến Dũng NCS K10 Phòng họp B x
06/06/2015 15h00 Trần Văn Tùng NCS K8 Phòng họp B x
03/06/2015 8h00 Trần Thị Bích Ngọc NCS K10 Phòng họp D x x
02/06/2015 17h00 Nguyễn Thị Ngọc Lan NCS K9 Phòng họp B x
12/06/2015 9h00 Vũ Thành Luân NCS K11 Phòng họp D x x
27/05/2015 9h30 Mai Hữu Bốn NCS K11 Phòng họp B x x
25/05/2015 15h00 Lê Anh Tuấn NCS K7 Phòng họp A x x
06/05/2015 16h30 Khămmon Chăn Tha Chít NCS K11 Phòng họp A x
10/04/2015 15h00 Nguyễn Thơ Chương NCS K9 Phòng họp D x
08/04/2015 14h00 Trấn Sơn NCS K10 Phòng họp D x x
08/04/2015 10h00 Lê Đức Cảnh NCS K10 Phòng họp D x
27/03/2015 15h00 Nguyễn Ngọc Chung NCS K5 Phòng họp D x
27/03/2015 14h00 Nguyễn Thị Phương Lan NCS K5 Phòng họp B x
18/03/2015 16h00 Tạ Văn Việt NCS K10 P401 Nhà A x x
16/03/2015 17h00 Phùng Thị Phong Lan NCS K7 Văn phòng Khoa QLNN về Xã hội x x
10/02/2015 16h30 Đặng Thị Minh Phòng họp D
07/02/2015 15h00 Nguyễn Thu Thủy NCS K10 Phòng họp B x x
04/02/2015 9h30 Nguyễn Thị NCS K11 Phòng họp A x x
04/02/2015 8h00 Hoàng Tuân NCS K7 Phòng họp A x
02/02/2015 13h30 Trịnh Thế Cường NCS K6 Phòng họp A x x
02/02/2015 9h30 Trần Thị Huyền Trang NCS K11 Phòng họp D x x
02/02/2015 8h00 Phạm Ngọc Quỳnh NCS K11 Phòng họp A x x
02/02/2015 14h30 Nguyễn Văn Chủ NCS K6 Phòng họp A x x
16/01/2015 8h30 Đào Thị Thanh Thủy NCS K9 Phòng họp D x
14/01/2015 8h30 Bùi Thị Ngọc Hiền NCS Phòng họp D x
14/01/2015 14h30 Nguyễn Thị Mai Anh NCS K10 Phòng họp D x x
08/01/2015 14h00 Nguyễn Thị Thu Hòa NCS K10 Phòng họp D x x

Comments are closed.