Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của Nghiên cứu sinh Nguyễn Tuấn Hưng

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

 

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Tuấn Hưng

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số 9 34 04 03.

Đề tài: Thực hiện tự chủ về tổ chức của trường đại học công lập ở Việt Nam.

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu; 2. PGS.TS. Nguyễn Văn Quang.

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 04  tháng 8 năm 2021

Địa điểm: Phòng họp D nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Comments are closed.