Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Lan Anh

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Lan Anh

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số 9 34 04 03.

Đề tài: Chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã của các trường Chính trị tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng.  

Người hướng dẫn: 1. TS. Hoàng Quang Đạt; 2. TS. Nguyễn Văn Thắng.

Thời gian:  8 giờ  30 ngày 17 tháng 6 năm 2021;

Địa điểm: Phòng 3A, nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Comments are closed.