Thông báo điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015 của Học viện Hành chính Quốc gia được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt; căn cứ Kết quả tuyển sinh và Kết luận của Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015 ngày 28/11/2015, Học viện Hành chính Quốc gia thông báo điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015 như sau:

  1. Điểm trúng tuyển đối với các chuyên ngành:

 

TT

Chuyên ngành

Tổng điểm hai môn chuyên ngành

(không môn nào dưới 5,0)

1

Quản lý công

10

2

Tài chính – Ngân hàng

10

 3

Luật Hiến pháp và Luật Hành chính

10

 4

Chính sách công

10

 

Ghi chú: Môn ngoại ngữ từ 50 điểm (thang điểm 100) trở lên hoặc được miễn thi

 

  1. Tổ chức phúc khảo:

Thời gian: Học viện nhận đơn phúc khảo từ ngày 30/11/2015 đến ngày 14/12/2015

Lệ phí phúc khảo: 250.000 đ/môn thi (nộp cùng Mau don phuc khao)

Địa điểm: Học viện Hành chính Quốc gia và các Cơ sở, Phân viện của Học viện.

  1. Tổ chức khai giảng:

Thời gian:

Tại Hà Nội: 10h, Thứ tư, ngày 09/12/2015

Tại Huế: 10h, Thứ sáu, ngày 11/12/2015

Tại Tây Nguyên: 10h, Thứ sáu, ngày 11/12/2015

Tại TP.HCM: 16h, Thứ năm, ngày 10/12/2015

Tại Kiên Giang: 14h, Thứ sáu, ngày 11/12/2015

Địa điểm: Học viện Hành chính Quốc gia và các Cơ sở, Phân viện của Học viện.

Thông tin chi tiết đăng tải tại website của Học viện: www.napa.vn

Comments are closed.