Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Ngọc Chung

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ

———————————————————————————————————————————–

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Ngọc Chung

Chuyên ngành: Quản lý Hành chính công; Mã số: 62 34 82 01

Thời gian: 15 giờ, Thứ 6, ngày 27 tháng 3 năm 2015

Địa điểm: Phòng họp D, tầng 4, nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

 

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự !

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.