Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022 của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên⁷

     Sáng ngày 20/01/2022 Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia phân viện khu vực Tây Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022.

      Tham dự hội nghị, Đoàn chủ tịch có TS. Thiều Huy Thuật, Phó Giám đốc Phân viện; ThS. Phan Xuân Quý, Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính, Chủ tịch Công đoàn Bộ phận Phân viện; cùng Lãnh đạo các Phòng, Bộ môn và toàn thể viên chức, người lao động của Phân viện.

      Dưới sự chủ trì của đoàn chủ tịch Hội nghị tập trung vào đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021, tìm ra nguyên nhân những hạn chế, vướng mắc nhằm đề xuất phương hướng, giải pháp tháo gỡ.

     ThS. Phan Xuân Quý, Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính, Chủ tịch Công đoàn Bộ phận Phân viện đọc Dự thảo báo cáo Tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 của Phân viện và nhận được các ý kiến đóng góp của Lãnh đạo các Phòng, Bộ Môn, viên chức và người lao động của Phân viện  cho dự thảo.

      Trong năm 2021, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động trực tiếp đến mọi mặt hoạt động của Phân viện. Được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện, sự ủng hộ của chính quyền địa phương, tập thể Phân viện đã quyết tâm vượt qua khó khăn, vừa triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19, vừa tích cực tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và đạt được nhiều kết quả.

     Một số kết quả được đánh giá cụ thể trên các mặt sau: Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng có nhiều khởi sắc, số lượng lớp, số lượng học viên và nguồn thu sự nghiệp tăng hơn so với năm trước, tạo công ăn việc làm cho viên chức, người lao động; Dịch bệnh Covid-19 gây ra nhiều khó khăn nhưng cũng tạo cơ hội để Phân viện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, góp phần tiết kiệm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho người học; Phân viện ngày càng mở rộng hợp tác trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng với các địa phương thuộc khu vực Tây Nguyên và các tỉnh lân cận, thu hút được nhiều người học và nâng cao uy tín, vị thế trong khu vực; Năng lực của đội ngũ viên chức và người lao động Phân viện không ngừng được nâng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ; tập thể viên chức, người lao động có tinh thần phấn đấu khắc phục khó khăn, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

     Đạt được những kết quả tích cực trên là nhờ sự chỉ đạo, quan tâm của Ban Giám đốc, các cấp Lãnh đạo của Học viện Hành chính Quốc gia và chính quyền địa phương các tỉnh, sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể viên chức, người lao động Phân viện.

     Bên cạnh những kết quả đạt được, Phân viện vẫn còn một số hạn chế, khó khăn lớn như sau: Chất lượng và số lượng đội ngũ nhân sự của Phân viện chưa đáp ứng được yêu cầu trong đó đặc biệt là đội ngũ giảng viên và lãnh đạo, quản lý để có thể chủ động và thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra; Phân viện đã và đang gặp phải sự cạnh tranh gay gắt của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn đặc biệt trong công tác đào tạo cộng với những quy định siết chặt hơn về điều kiện tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dẫn đến nguồn học viên có xu hướng giảm dần qua các năm; Trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng hiện nay vẫn còn thiếu và chưa được nâng cấp đồng bộ; Phòng ở phục vụ cho học viên và giảng viên đào tạo, bồi dưỡng ngoài giờ vẫn chưa đáp ứng đủ.

     Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được cũng như những mặt còn hạn chế, hội nghị cũng đặt ra hướng đi cho Phân viện trong năm 2022

    Phương hướng: Củng cố, phát huy khối đoàn kết của tập thể Phân viện, đảm bảo tính dân chủ, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ trên tất cả các mặt công tác. Năm 2021, Phân viện chú trọng nâng cao chất lượng công tác chuyên môn; triển khai có hiệu quả các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tăng nguồn thu sự nghiệp; nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động; khai thác tốt cơ sở vật chất hiện có, đảm bảo phục vụ tốt hơn cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

    Một số giải pháp: Chủ động rà soát, sắp xếp, bố trí, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự sau khi Đại học Nội vụ sáp nhập về Học viện, đảm bảo tính khoa học, phù hợp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; Tiếp tục bám sát nhu cầu thực tế tại địa phương để triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tổ chức các khóa bồi dưỡng và hoạt động quản lý của Phân viện; Xây dựng, đào tạo đội ngũ giảng viên, khuyến khích tham gia học tập, nâng cao trình độ, đồng thời tích cực xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm, đảm bảo phát huy tốt nguồn nhân lực hiện có; Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học tại Phân việ; Thực hiện đảm bảo công tác quản lý tài chính, thực hiện hiệu quả nguồn ngân sách cấp, thực hành tiết kiệm trong công tác mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng tài sản tiết kiệm và hiệu quả; Khai thác và sử dụng tốt cơ sở vật chất mới để tạo nguồn thu, nguồn quỹ đầu tư phát triển, chú ý giữ gìn, bảo vệ, quản lý tài sản tại trụ sở mới; Phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể trong quản lý và gắn kết với hoạt động chuyên môn. Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, đoàn thể phát huy vai trò của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của Phân viện.

    Phát biểu bế mạc TS. Thiều Huy Thuật, tổng kết những nội dung đã đặt ra trong hội nghị, đánh giá cao những thành tích Phân viện đã gặt hái được trong điều kiện dịch bệnh năm vừa qua, nhấn mạnh vai trò  và sức mạnh của tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó và đổi mới sáng tạo của đội ngũ viên chức và người lao động để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của Phân viện trong năm 2022./.

     Một số hình ảnh tại buổi Lễ:

ThS. Nguyễn Phúc Hải - Phó trưởng phòng NNTH&TTTV tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

ThS. Nguyễn Phúc Hải – Phó trưởng phòng NNTH&TTTV tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Toàn cảnh buổi Lễ

Toàn cảnh Hội nghị

TS. Thiều Huy Thuật - Phó Giám đốc Phân viện HVHCQG KV Tây Nguyên điều hành buổi Lễ

TS. Thiều Huy Thuật – Phó Giám đốc Phân viện HVHCQG KV Tây Nguyên điều hành Hội nghị

ThS. Phan Xuân Quý - Trưởng phòng TC-HC thông qua báo cáo tổng kết

ThS. Phan Xuân Quý – Trưởng phòng TC-HC thông qua báo cáo tổng kết

ThS. Đặng Thị Phương Thảo - Phòng Quản lý ĐT-BD trình bày tham luận tại Hội nghị

ThS. Đặng Thị Phương Thảo – Phòng Quản lý ĐT-BD trình bày tham luận tại Hội nghị

TS. Phạm Ngọc Đại - Trưởng phòng NCKH & HTQT trình bày tham luận tại Hội nghị

TS. Phạm Ngọc Đại – Trưởng phòng NCKH & HTQT trình bày tham luận tại Hội nghị

ThS. Trần Thị Mai - Phó Chủ tịch Công đoàn bộ phận trình bày tham luận tại hội nghị

ThS. Trần Thị Mai – Phó Chủ tịch Công đoàn bộ phận trình bày tham luận tại hội nghị

TS. Thiều Huy Thuật - Phó Giám đốc Phân viện Học viện HCQG KV Tây Nguyên phát biểu kết luận Hội nghị

TS. Thiều Huy Thuật – Phó Giám đốc Phân viện Học viện HCQG KV Tây Nguyên phát biểu kết luận Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Nguyễn Thị Ngọc

Comments are closed.