Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Tạp chí:

Capture

Ban Biên tập:

ThS. Nguyễn Thị Hồng Ngọc – Phó Trưởng ban, Thư ký Tòa soạn;

ĐT: 0243.773.5790

ThS. Vũ Minh Huệ – Phó Trưởng ban phụ trách và 05 biên tập viên

ĐT: 0243.773.5790

Ban Thư ký – Trị sự

ThS. Lê Kim Nga – Trưởng ban và 02 biên tập viên

ĐT: 0243.773.5764

Ban Tạp chí điện tử

Tap theĐội ngũ cán bộ, biên tập viên Tạp chí QLNN hiện nay