Lễ kết nạp đảng viên của Chi bộ Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện, Học viện HCQG

Thực hiện Quyết định số 1849-QĐ/ĐUBNV ngày 02/01/2020 của Đảng ủy Bộ Nội vụ về việc kết nạp đảng viên, ngày 21/01/2020, tại Hà Nội, Chi bộ Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện, Học viện HCQG đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên (Lễ Kết nạp) cho đồng chí Nguyễn Thế Trang.

Tham dự Lễ Kết nạp đảng viên có đồng chí Nguyễn Thị Thu, Bí thư Chi bộ Trung tâm NN-TH và TT-TV, toàn thể đảng viên và quần chúng ưu tú trong Chi bộ Trung tâm NN-TH và TT-TV.

Buổi Lễ kết nạp đã diễn ra theo đúng trình tự thủ tục kết nạp Đảng viên mới một cách trang trọng và nghiêm túc.

Đảng viên mới được kết nạp là quần chúng ưu tú đã trải qua quá trình thử thách và được đánh giá cao về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Trong không khí trang trọng của buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thế Trang đã tuyên thệ nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của người đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xứng đáng là đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam.

Trao QĐ - Copy
Đồng chí Nguyễn Thị Thu trao quyết định kết nạp Đảng cho đồng chí Nguyễn Thế Trang.
Tuyên thệ1
Đồng chí Nguyễn Thế Trang tuyên thệ.

Tại Lễ Kết nạp, đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Chi ủy viên, Giám đốc Trung tâm NN-TH và TT-TV đã phát biểu giao nhiệm vụ và phân công đảng viên giúp đỡ đối với đồng chí Nguyễn Thế Trang.

Hậu1
Đồng chí Nguyễn Văn Hậu phát biểu tại Lễ Kết nạp Đảng viên.

Thay mặt Chi bộ Trung tâm NN-TH và TT-TV, đồng chí Nguyễn Văn Hậu chúc mừng đồng chí Nguyễn Thế Trang được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam và mong rằng đồng chí sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để trở thành Đảng viên chính thức góp phần xây dựng và phát triển Trung tâm và Học viện; đồng thời cũng yêu cầu các đồng chí đảng viên được phân công quan tâm, giúp đỡ để đồng chí Nguyễn Thế Trang sớm trở thành đảng viên chính thức.

tặng hoa1
quần chúng1
Chi bộ và quần chúng ưu tú của Trung tâm tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thế Trang.

Tin, ảnh: Như Ngọc

Comments are closed.