Lễ kết nạp đảng viên của Chi bộ Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện, Học viện HCQG

Thực hiện Quyết định số 1324-QĐ/ĐUBNV ngày 20/9/2018 của Đảng ủy Bộ Nội vụ về việc kết nạp đảng viên, ngày 16/10/2018, Chi bộ Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện, Học viện HCQG đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên (Lễ Kết nạp) cho đồng chí Lâm Thị Thuân.

Tham dự Lễ Kết nạp đảng viên có Đồng chí Chu Xuân Khánh, Đảng ủy viên, Phụ trách Chi bộ Trung tâm, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Chánh Văn phòng Đảng ủy Học viện, đồng chí Nguyễn Thị Thu, Bí thư Chi bộ Trung tâm NN-TH và TT-TV, toàn thể đảng viên và quần chúng ưu tú trong Chi bộ Trung tâm NN-TH và TT-TV.

1

Đồng chí Chu Xuân Khánh, Đảng ủy viên, Phụ trách Chi bộ các Trung tâm phát biểu tại Lễ Kết nạp.

Đảng viên mới được kết nạp là quần chúng ưu tú đã trải qua quá trình thử thách và được đánh giá cao về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Trong không khí trang trọng của buổi lễ, đồng chí Lâm Thị Thuân đã tuyên thệ nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của người đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xứng đáng là đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam.Buổi Lễ kết nạp đã diễn ra theo đúng trình tự thủ tục kết nạp Đảng viên mới một cách trang trọng và nghiêm túc.

2

Đồng chí Chu Xuân Khánh trao quyết định kết nạp Đảng cho đồng chí Lâm Thị Thuân.

Thay mặt Đảng ủy cấp trên, đồng chí Chu Xuân Khánh chúc mừng đồng chí Lâm Thị Thuân được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam và mong rằng đồng chí sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để trở thành Đảng viên chính thức góp phần xây dựng và phát triển Trung tâm và Học viện; đồng thời cũng yêu cầu Chi bộ Trung tâm NN-TH và TT-TV quan tâm, giúp đỡ để đồng chí Lâm Thị Thuân sớm trở thành đảng viên chính thức. Tại Lễ Kết nạp, đồng chí Nguyễn Thị Thu, Bí thư Chi bộ Trung tâm NN-TH và TT-TV đã phát biểu giao nhiệm vụ và phân công đảng viên giúp đỡ đối với đồng chí Lâm Thị Thuân.

3

Đồng chí Chu Xuân Khánh, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn và các đồng chí trong Chi bộ, Công đoàn Trung tâm

tặng hoa chúc mừng đồng chí Lâm Thị Thuân.


Tin: Như Ngọc, ảnh: Hoài Thu

Comments are closed.