Nghiệm thu Đề án khoa học cấp cơ sở năm 2018

Chiều ngày 26/11/2018, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Nghiệm thu Đề án khoa học cấp cơ sở năm 2018 “Xây dựng bộ từ khóa thuật ngữ hành chính phục vụ hoạt động thông tin thư viện ở Học viện Hành chính Quốc gia”, mã số 04/2018/ĐAKH-HCQG do ThS. Nguyễn Thị Minh Phượng và ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện làm chủ nhiệm (Buổi nghiệm thu).

Tiến sĩ Chu Xuân Khánh, Trưởng khoa, Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội. Học viện HCQG, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chủ trì Buổi nghiệm thu.

Tham gia Buổi nghiệm thu còn có các thành viên Hội đồng nghiệm thu gồm: PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện, Học viện HCQG, Phản biện 1; PGS.TS. Vũ Trọng Hách, Giảng viên cao cấp, Học viện HCQG, Phản biện 2; TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính, Học viện HCQG, Ủy viên; TS. Đặng Thị Minh, Trưởng Bộ môn, Khoa QLNN về xã hội, Học viện HCQG, Ủy viên, Thư ký.

 Đề án 1

Tiến sĩ Chu Xuân Khánh, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu tại Buổi nghiệm thu.

Tham gia Buổi nghiệm thu còn có lãnh đạo, viên chức, người lao động Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện và các thành viên nhóm xây dựng Đề án.

 đề án

ThS. Nguyễn Thị Minh Phượng thay mặt nhóm biên soạn trình bày tóm tắt nội dung Đề án.

 Đề án “Xây dựng bộ từ khóa thuật ngữ hành chính phục vụ hoạt động thông tin thư viện ở Học viện Hành chính Quốc gia” được Giám đốc Học viện HCQG giao cho ThS. Nguyễn Thị Minh Phượng và ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền làm chủ nhiệm theo Quyết định số 1042/QĐ-HCQG ngày 03/4/2018.

Đề án “Xây dựng bộ từ khóa thuật ngữ hành chính phục vụ hoạt động thông tin thư viện ở Học viện Hành chính Quốc gia” được triển khai xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả trong việc xử lý tài liệu/ thông tin và tra cứu tìm kiếm tài liệu/ thông tin tại thư viện, giúp bạn đọc tìm kiếm tài liệu thư viện một cách đầy đủ, chính xác và nhanh chóng, góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, giảng dạy cho cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên của Học viện HCQG.

Tại Buổi nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đều nhất trí đánh giá đây là Đề án được biên soạn công phu, nghiêm túc, nội dung phù hợp với việc xây dựng và chuẩn hóa các thuật ngữ hành chính được lựa chọn làm từ khóa tìm tin; xây dựng công cụ kiểm soát ngôn ngữ chuẩn, là tài liệu nghiệp vụ dùng trong công tác xử lý nội dung tài liệu tại Thư viện Học viện HCQG và các phân viện thuộc Học viện. Đồng thời, các thành viên Hội đồng nghiệm thu cũng yêu cầu các chủ nhiệm Đề án chỉnh sửa, bổ sung và sớm đưa vào ứng dụng trong thực tiễn.

Hội đồng nghiệm thu đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá Đề án. Kết quả 5/5 thành viên có mặt bỏ phiếu nghiệm thu Đề án, tổng điểm đạt 89 điểm.

 Đề án 3

Hội đồng nghiệm thu và các thành viên tham gia xây dựng Đề án tại Buổi nghiệm thu.

Như Ngọc

Comments are closed.