Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia tham dự tập huấn sử dụng Quy tắc biên mục Mô tả và truy cập tài nguyên – Ấn bản RDA tiếng Việt cho các thư viện khu vực miền Bắc

Thực hiện kế hoạch tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ năm 2018 của Thư viện Quốc gia Việt Nam đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt, từ ngày 01-05/10/2018, tại thành phố Hải Phòng, Thư viện Quốc gia Việt Nam đã tổ chức khoá Tập huấn sử dụng Quy tắc biên mục Mô tả và truy cập tài nguyên – Ấn bản RDA tiếng Việt cho gần 100 học viên đến từ các thư viện công cộng, thư viện chuyên ngành, thư viện các học viện, trường đại học khu vực miền Bắc.

Tham dự khóa Tập huấn, Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia có 02 viên chức tham gia là ThS. Lê Thị Thu Hoài và ThS. Nguyễn Minh Phượng.

Quy tắc biên mục Mô tả và truy cập tài nguyên (Resource Description and Access, viết tắt là RDA) là một chuẩn biên mục mang tính quốc tế, trên nguyên tắc kế thừa Quy tắc biên mục Anh-Mỹ (AACR2), nhưng được thiết kế thêm cho môi trường số nhằm đáp ứng sự thay đổi và phát triển của các nguồn tài nguyên thông tin. Sự ra đời của RDA đánh dấu một sự thay đổi quan trọng, một bước tiến trong biên mục và đã chính thức được áp dụng tại nhiều thư viện trên thế giới. Việc tổ chức hướng dẫn sử dụng Quy tắc biên mục RDA cho các thư viện Việt Nam xuất phát từ yêu cầu về hiện đại hoá hoạt động thư viện – thông tin, với mục đích tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin và hội nhập quốc tế, đặc biệt là tiêu chuẩn hoá trong xử lý thông tin, tài liệu.

Phát biểu khai mạc khoá Tập huấn, Bà Kiều Thuý Nga – Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh “Những thay đổi cơ bản quan trọng của RDA, với ý nghĩa được thiết kế cho thế giới số và mở rộng toàn cầu cho những người sử dụng siêu dữ liệu, đã trở thành tiêu chuẩn biên mục thống nhất – một sự cải tiến của những nguyên tắc biên mục từ AACR2. Điều này khắc phục được hạn chế chủ yếu của AACR2 là vẫn dựa vào môi trường mục lục phiếu – điều không hỗ trợ mô hình thư viện số đang là xu thế phát triển của thư viện hiện đại. Quy tắc biên mục RDA mang đến tiềm năng thay đổi đáng kể công tác tạo lập và sử dụng các dữ liệu biên mục trong các thư viện”.

 tập huấn

Bà Kiều Thuý Nga – Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam trao chứng chỉ đã hoàn thành khóa tập huấn cho các học viên tham dự.

Tin: Như Ngọc

Comments are closed.