Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện: Công bố Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh chuyên viên chính đối với viên chức

Chiều 10/10/2018, tại cuộc họp thường kì của Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện (Trung tâm NN-TH và TT-TV) đã diễn ra buổi công bố Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh chuyên viên chính đối với 03 viên chức của đơn vị.

Tham dự chương trình, về phía Ban Tổ chức cán bộ có ThS. Bùi Văn Liết, Trưởng phòng Chế độ chính sách và đào tạo bồi dưỡng; về phía Trung tâm NN-TH và TT-TV có PGS.TS Nguyễn Văn Hậu, Giám đốc Trung tâm; các Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Quốc Tuấn, ThS. Nguyễn Đức Tú và toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm.

IMG_4973

ThS. Bùi Văn Liết công bố các Quyết định liên quan.

Tại buổi làm việc, thừa ủy quyền của Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ, ThS. Bùi Văn Liết, Trưởng phòng Chế độ chính sách và đào tạo bồi dưỡng đã công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc bổ nhiệm chức danh chuyên viên chính đối với viên chức. Theo đó:

– Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu, Chuyên viên Trung tâm NN-TH và TT-TV, Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ vào chức danh chuyên viên chính, mã số 01.002, xếp bậc 1, hệ số lương 4.40 kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2018.

– Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Điệp, Chuyên viên Trung tâm NN-TH và TT-TV, Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ vào chức danh chuyên viên chính, mã số 01.002, xếp bậc 1, hệ số lương 4.40 kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2018.

– Bổ nhiệm ông Lê Đình Thục, Chuyên viên Trung tâm NN-TH và TT-TV, Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ vào chức danh chuyên viên chính, mã số 01.002, xếp bậc 1, hệ số lương 4.40 kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2018.

IMG_4987

Ban Giám đốc Trung tâm và ThS. Bùi Văn Liết chúc mừng 03 đồng chí được bổ nhiệm vào chức danh chuyên viên chính.

Thay mặt Ban Giám đốc và toàn thể công chức, viên chức, người lao động Trung tâm, PGS.TS Nguyễn Văn Hậu chúc mừng 03 đồng chí đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ bổ nhiệm vào chức danh chuyên viên chính và khẳng định, đây là niềm vui không chỉ của cá nhân các đồng chí được bổ nhiệm mà còn là niềm vui chung của tập thể Trung tâm NN-TH và TT-TV. Trong thời gian tới, PGS.TS Nguyễn Văn Hậu mong mỏi các đồng chí tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đơn vị, của Trung tâm cũng như sự phát triển chung của toàn Học viện.

Tin: Như Ngọc, ảnh: Hoài Thu

Comments are closed.