HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG KHOA HỌC – ĐÀO TẠO TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2013 CỦA HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH

 

HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG KHOA HỌC – ĐÀO TẠO

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2013

 CỦA HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH

Ngày 07 tháng 3 năm 2013, Học viện Hành chính tổ chức Hội nghị Hội đồng Khoa học – Đào tạo Học viện lần I năm 2013, triển khai công tác nghiên cứu khoa học năm 2013. GS.TS. Nguyễn Đăng Thành, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Khoa học – Đào tạo Học viện, chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có PGS. TS. Lê Thị Vân Hạnh, Phó Giám đốc Học viện, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học – Đào tạo Học viện ; PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh, Phó Giám đốc Học viện, Ủy viên Thường trực Hội đồng Khoa học – Đào tạo; Các Ủy viên Thường trực, Ủy viên Hội đồng Khoa học – Đào tạo; Lãnh đạo Văn phòng, Ban Đào tạo, Ban Hợp tác Quốc tế, Ban Thanh tra Giáo dục – Đào tạo, đại diện Hội đồng Khoa học – Đào tạo Cơ sở TP. HCM, Cơ sở Khu vực miền Trung, Phân viện Khu vực Tây Nguyên của Học viện.

TTSK1
GS. TS. Nguyễn Đăng Thành, Giám đốc Học viện Hành chính,
Chủ tịch Hội đồng Khoa học – Đào tạo, chủ trì Hội nghị

TS. Huỳnh Văn Thới, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính, Ủy viên Thường trực, Thư ký Hội đồng Khoa học – Đào tạo Học viện, báo cáo các nhiệm vụ trọng tâm, định hướng, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động khoa học năm 2013. Hội nghị đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết của các thành viên Hội đồng Khoa học – Đào tạo.

  TTSK2
TS. Huỳnh Văn Thới, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính
Ủy viên Thường trực, Thư ký Hội đồng Khoa học – Đào tạo Học viện, báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã thông qua phương án bổ sung các thành viên Hội đồng Khoa học – Đào tạo thay cho các thành viên đương nhiên đã nghỉ quản lý theo chế độ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Đăng Thành, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Khoa học – Đào tạo Học viện, chỉ rõ từng nhiệm vụ then chốt cần tập trung tiến hành, phân công tổ chức triển khai, yêu cầu về báo cáo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện để hoàn thành tốt công tác nghiên cứu khoa học trong năm 2013.

 

 

 

Comments are closed.