TỌA ĐÀM KHOA HỌC: CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

TỌA ĐÀM KHOA HỌC QBinh + Anh

 

TỌA ĐÀM KHOA HỌC: CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

Trong khuôn khổ chuyến đi khảo sát thực tế tại tỉnh Quảng Bình, ngày 18/6/2014, Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính – Học viện Hành chính Quốc gia đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình tổ chức tọa đàm khoa học “ Cải cách hành chính nhà nước tại tỉnh Quảng Bình”.

20140618_095401
Ảnh: Tọa đàm khoa học: Cải cách hành chính nhà nước tại tỉnh Quảng Bình
Nguồn: Viện Nghiên cứu Khoa Học Hành chính
Tham dự tọa đàm, có sự góp mặt của lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh Quảng Bình, đại diện UBND tỉnh Quảng Bình, đại diện các Sở, ban chuyên ngành trong tỉnh và các cán bộ, chuyên viên, nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia.

Tại tọa đàm, các cán bộ Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính đã giới thiệu đến các đại biểu 2 báo cáo tham luận: “Cải cách hành chính nhà nước – những thách thức và giải pháp” và “Cải cách hành chính nhà nước – góc nhìn từ kết quả đầu ra”. Hai bài tham luận đã nhận được sự đồng tình và đóng góp ý kiến sôi nổi của các đại biểu tham gia tọa đàm.
Ở phần thứ hai, các đại biểu đã lắng nghe chia sẻ thông tin của các cán bộ, công chức đại diện cho các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh về quá trình thực hiện và những kết quả đạt được trong thực tiễn công cuộc cải cách hành chính nhà nước tại tỉnh Quảng Bình.

20140618_101120

Ảnh: Phát biểu của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình
Nguồn: Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính

Xác định cải cách hành chính nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm và đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, những năm qua, Quảng Bình đã đưa ra những định hướng cơ bản và cụ thể nhằm thực hiện các mục tiêu cải cách hành chính, từ đó thực hiện hàng loạt các biện pháp cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ, nhấn mạnh việc minh bạch hóa các quy trình và thủ tục hành chính ; mở rộng dân chủ, đề cao vai trò và tiếng nói của người dân, thu hút nhân dân tham gia tích cực vào công cuộc cải cách hành chính nhà nước. Ngoài ra Quảng Bình còn rất chú trọng trong xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường kỹ năng giải quyết công việc thông qua xử lý tình huống, thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ cấp phường, xã… Nhờ những nỗ lực đồng bộ của các cán bộ, công chức trong toàn hệ thống cơ quan quản lý hành chính nhà nước ở tỉnh, năm 2013, Quảng Bình là tỉnh dẫn đầu trong cả nước về đặc chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, các đại biểu cũng đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc còn tồn đọng trong quá trình triển khai cũng như những kinh nghiệm quý báu rút ra được từ quá trình tiến hành các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước tại địa phương.
Ảnh: Chụp ảnh lưu niệm giữa cán bộ Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính và Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình.

20140618_112440
Nguồn: Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính
Tọa đàm là cơ hội để các cán bộ, chuyên viên, nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu KHHC và các cán bộ, công chức các sở chuyên ngành ở Quảng Bình có cơ hội được học tập và chia sẻ những thông tin bổ ích về lý luận và thực tiễn công cuộc cải cách hành chính nhà nước, từ đó giúp cho những người làm công tác cải cách hành chính nhà nước ở Quảng Bình tìm ra các giải pháp thiết thực và phù hợp nhằm tăng cường hiệu quả cải cách hành chính ở tỉnh. Đây cũng là dịp để các cán bộ, chuyên viên, nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính nắm bắt và hiểu rõ hơn thực tiễn đa dạng của công cuộc cải cách hành chính nhà nước ở các cấp địa phương, từ đó bổ sung thêm vào những lý luận và công trình nghiên cứu của mình, phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại Học viện Hành chính Quốc gia.

 

Comments are closed.