VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HÀNH CHÍNH

THÀNH LẬP:   Ngày 02-11-1992 theo Quyết định số 75/HCQG của Giám đốc Học viện. – Viện hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ và theo Quyết định số 1018/QĐ-HCQG ngày 17-6-2005 của Giám đ...
j0439350-150x150

Thông báo 3

Đây là nội dung của thông báo số 01 của tôi. Thông báo: Hiện nay tôi chưa có gì để thông báo. Bao giờ có thông báo gì thì tôi thông báo vào đây để mọi người cùng biết. Cảm ơn mọi người đã xem thông b...
j0439350-150x150

Thông báo 2

Đây là nội dung của thông báo số 01 của tôi. Thông báo: Hiện nay tôi chưa có gì để thông báo. Bao giờ có thông báo gì thì tôi thông báo vào đây để mọi người cùng biết. Cảm ơn mọi người đã xem thông b...
j0439350-150x150

Thông báo 1

Đây là nội dung của thông báo số 01 của tôi. Thông báo: Hiện nay tôi chưa có gì để thông báo. Bao giờ có thông báo gì thì tôi thông báo vào đây để mọi người cùng biết. Cảm ơn mọi người đã xem thông b...