90120527_H-896025420818210_9140546105107283968_n-550x481

Giới thiệu chung

LỜI GIỚI THIỆU             Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính tiền thân là Viện Nghiên cứu Hành chính được thành lập theo Quyết định số 75/HCQG ngày 2/11/1992 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc g...