Khen thưởng

Từ ngày thành lập đến nay, hàng năm Viện NCKHHC đều được công nhận là đơn vị lao động tiên tiến, lao động giỏi hoặc xuất sắc của HVHC; Được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2002); Cờ thi đ...