IMG_4004

TOẠ ĐÀM THUẬT NGỮ HÀNH CHÍNH

TOA DAM THUAT NGU HANH CHINH TỌA ĐÀM KHOA HỌC BÀN VỀ THUẬT NGỮ HÀNH CHÍNH Ngày 15 tháng 12 năm 2015, được sự đồng ý của lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính đã t...
IMG_2838

HỘI THẢO HỘI NHẬP KINH TẾ TRONG KHU VỰC

HỘI THẢO KHOA HỌC HỘI NHẬP KINH TẾ TRONG KHU VỰC HỘI THẢO KHOA HỌC HỘI NHẬP KINH TẾ TRONG KHU VỰC             Ngày 19 tháng 9 năm 2014, được sự chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, Viện...

VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HÀNH CHÍNH

THÀNH LẬP:   Ngày 02-11-1992 theo Quyết định số 75/HCQG của Giám đốc Học viện. – Viện hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ và theo Quyết định số 1018/QĐ-HCQG ngày 17-6-2005 của Giám đ...