Khen thưởng

Từ ngày thành lập đến nay, hàng năm Viện NCKHHC đều được công nhận là đơn vị lao động tiên tiến, lao động giỏi hoặc xuất sắc của HVHC; Được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2002); Cờ thi đ...

Nhân sự

LÃNH ĐẠO VIỆN TS. Đặng Thành Lê * Chức vụ: Viện trưởng* Điện thoại: – Di động: 0931.786.879 – Cơ quan: 38.359.876 * Email: dangthanhle69@gmail.com TS. Nguyễn Minh Sản * Chức vụ: Phó Viện ...

Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính có chức năng: Nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu các chương trình, đề tài khoa học và công nghệ hành chính, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào công t...

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN

  Viện Nghiên cứu Hành chính được thành lập ngày 02 tháng 11 năm 1992 theo Quyết định số 75/HCQG của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia. Viện Nghiên cứu Hành chính hoạt động theo Quy chế được...