QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN

  Viện Nghiên cứu Hành chính được thành lập ngày 02 tháng 11 năm 1992 theo Quyết định số 75/HCQG của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia. Viện Nghiên cứu Hành chính hoạt động theo Quy chế được...