IMG_4004

TOẠ ĐÀM THUẬT NGỮ HÀNH CHÍNH

TOA DAM THUAT NGU HANH CHINH TỌA ĐÀM KHOA HỌC BÀN VỀ THUẬT NGỮ HÀNH CHÍNH Ngày 15 tháng 12 năm 2015, được sự đồng ý của lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính đã t...