Giới thiệu chung

  1. LỜI GIỚI THIỆU

            Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính tiền thân là Viện Nghiên cứu Hành chính được thành lập theo Quyết định số 75/HCQG ngày 2/11/1992 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; là đơn vị trực thuộc Học viện Hành chính Quốc gia theo Quyết định số 1218/QĐ-HCQG ngày 11/4/2018 của Giám đốc Học viện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính.

          Trải qua gần 30 năm xây dựng và phát triển, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính ngày càng khẳng định vị trí và vai trò của mình trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Học viện Hành chính Quốc gia.

          Với ưu thế là một đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc và ngân hàng, được cấp Chứng nhận đăng ký Khoa học và công nghệ, Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, trong nhiều năm qua Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính bên cạnh công tác nghiên cứu, quản lý hoạt động nghiên cứu, tổ chức các hội thảo khoa học, hoạt động tư vấn hành chính, đã tổ chức, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng các loại hình: Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo các chương trình chuyên viên, chuyên viên chính; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng; các lớp kỹ năng hành chính; các lớp nghiệp vụ theo đơn đặt hàng… với số lượng hàng nghìn học viên mỗi năm.

  1. THÔNG TIN ĐƠN VỊ

          Tên đơn vị: VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HÀNH CHÍNH

          Tên giao dịch quốc tế: Institute of Administrative Studies

          Trụ sở: 73 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

          Điện thoại: 024.37732484

          Email: viennghiencuu@napa.vn

  1. CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

          – Nghiên cứu khoa học;

          – Thực hiện công tác quản lý nghiên cứu khoa học;

          – Tổ chức thực hiện hoạt động bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội;

          – Triển khai các chương trình biên soạn tài liệu, giáo trình;

          – Thực hiện công tác dịch vụ và tư vấn hành chính, tổ chức tọa đàm, hội thảo, hội nghị, khảo sát…

  1. GIỚI THIỆU VỀ BAN LÃNH ĐẠO

          Viện trưởng: TS. Đặng Thành Lê

          Phó Viện trưởng: TS. Nguyễn Thị Hường, TS. Nguyễn Minh Sản.

  1. CƠ CẤU TỔ CHỨC

SODOTOCHUC

  1. ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

          Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính hiện có 21 viên chức, người lao động, trong đó:

          – Về trình độ: Tiến sĩ: 04; Thạc sĩ: 13; Cử nhân: 04;

          – Về ngạch công tác: Chuyên viên cao cấp: 01; Chuyên viên chính: 06; Giảng viên chính: 02;; Giảng viên: 02; Chuyên viên: 08; Kế toán viên: 02

  1. TỔ CÔNG ĐOÀN

          Dưới sự lãnh đạo của Lãnh đạo Viện, cấp ủy, Tổ công đoàn Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính liên tục đạt danh hiệu Tổ công đoàn xuất sắc trong nhiều năm. Tổ công đoàn Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính đã tổ chức, quy tụ đoàn viên công đoàn tham gia, đóng góp thiết thực cho phong trào công đoàn của Học viện, tích cực hưởng ứng các chương trình, hành động của công đoàn cấp trên.

          Hiện nay Tổ công đoàn Viện có 21 đoàn viên công đoàn. Tổ trưởng: đ/c Phạm Thị Minh Huế.

  1. CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VIỆN

          - Phòng Nghiên cứu;

          – Phòng Quản lý khoa học;

          – Phòng Đào tạo bồi dưỡng và Tư vấn hành chính;

          – Phòng Hành chính và Kế toán, tài vụ

  1. CÁC HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU

          9.1. Công tác nghiên cứu

          – Viện tổ chức và chủ trì nghiên cứu nhiều đề tài khoa học cấp tỉnh, cấp thành phố. Hàng năm cán bộ, viên chức Viện chủ trì, tham gia các đề tài khoa học cấp cơ sở;

          – Viện tổ chức thành công các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế bằng nguồn kinh phí xã hội hóa góp phần nâng cao vị thế của Học viện, Viện với sự tham gia của các Bộ, ban, ngành, Học viện, trường Đại học, cơ sơ nghiên cứu và đào tạo; Nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên của Học viện. Kết quả sau Hội thảo quốc tế, Hội thảo quốc gia mở ra nhiều hướng hợp tác trong nghiên cứu khoa học, tư vấn phản biện chính sách giữa Học viện và các đối tác quốc tế, giữa Học viện với các Học viện, cơ sở nghiên cứu và đào tạo khác.

          – Viện thường xuyên cập nhật thông tin nghiên cứu khoa học của các bộ, ngành, địa phương trên trang thông tin điện tử của Học viện, là đầu mối hướng dẫn cá nhân, đơn vị tham gia đăng ký nghiên cứu khoa học.

          9.2. Công tác quản lý khoa học

          – Viện là đầu mối quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện gồm cả đề tài cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp cơ sở; đôn đốc và đảm bảo các đề tài thực hiện đúng thời hạn;

          – Đầu mối điều phối các hoạt động liên quan công tác biên soạn giáo trình Đại học hành chính; tổ chức thực hiện hồ sơ liên quan biên soạn giáo trình, tài liệu bồi dưỡng khác.

          9.3. Công tác đào tạo bồi dưỡng và tư vấn hành chính

          Bước đầu khẳng định vị trí của Viện trong công tác bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội. Hiện nay, Viện đã và đang tham gia mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn theo chuyên đề, các loại hình bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng… với hàng nghìn học viên mỗi năm.

  1. THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

          – Liên tục đạt thành tích Tập thể Lao động tiên tiến qua các năm;

          – Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc khen thưởng cho đơn vị có 02 năm liên tục 2014-2015 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Quyết định số 696/QĐ-BNV ngày 23/2/2017);

          – Tập thể Lao động xuất sắc năm 2016 (Theo Quyết định số 1194/QĐ-BNV ngày 13/6/2017);

          – Tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học (tổng kết công tác khoa học các giai đoạn 2004-2009; 2009-2013);

          – Giấy khen của Giám đốc Học viện cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Học viện;

          – Giấy khen của Giám đốc Học viện cho đơn vị có nhiều đóng góp cho thành công của Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Học viện;

          - Huân chương Lao động hạng III (Quyết định số 1422/2007/QĐ-CTN ngày 21/11/2007 của Chủ tịch nước)./.

 

Comments are closed.