Khai giảng Lớp bồi dưỡng chuyên viên chính khóa 2 năm 2018 tại thành phố Cần Thơ và Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2018 tổ chức tại tỉnh Đồng Nai

  • Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khoá 2 năm 2018 tại thành phố Cần Thơ

Sáng ngày 17/8/2018, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia đã phối hợp với Trường Cán bộ thanh tra tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 2 tại thành phố Cần Thơ theo Quyết định số 2540/QĐ-HCQG ngày 02/8/2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia. Đến dự Lễ khai giảng có TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính, các đại biểu là cán bộ Trường cán bộ Thanh tra, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính, các Thầy cô giáo và toàn thể học viên lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khoá 2 tại thành phố Cần Thơ.

A1TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính phát biểu khai giảng

Phát biểu tuyên bố khai giảng, TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Nghiên cứu Khoa học hành chính đã nêu rõ mục đích ý nghĩa của công tác đào tạo, bồi dưỡng nói chung đối với nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu trong sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa – hiện đại hóa của đất nước và hội nhập quốc tế. Việc tổ chức lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khoá 2 cho cán bộ thanh tra lần này nhằm trang bị, cập nhật và bổ sung kiến thức, kỹ năng quản lý hành chính nhà nước, góp phần chuẩn hóa, nâng cao chất lượng quản lý của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thanh tra khu vực Tây Nam bộ.

Cùng với đó, TS. Đặng Thành Lê nhấn mạnh khoá học này được các giảng viên uy tín có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn của Học viện Hành chính Quốc gia và các đơn vị có uy tín khác trực tiếp tham gia giảng dạy đã nhận được sự quan tâm tích cực của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Trường Cán bộ Thanh tra. Để lớp học đạt được mục tiêu đề ra nêu trên, Viện trưởng Đặng Thành Lê đề nghị các Thầy cô giáo tích cực truyền đạt kiến thức co hiệu quả, các học viên chấp hành thực hiện đúng các quy định của Học viện Hành chính Quốc gia và lớp học, tích cực học tập, trao đổi, khắc phục khó khăn, đoàn kết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập. Chủ nhiệm lớp, Ban cán sự lớp thực hiện đúng quy định thẩm quyền trong quản lý lớp học, hỗ trợ các học viên hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình học tập.

A2Ông Phạm Văn Hết, Phó Chánh thanh tra thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu thay mặt toàn thể các học viên

phát biểu tại Lễ khai giảng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Hết, Phó Chánh thanh tra thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu thay mặt toàn thể các học viên của lớp chân thành cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Lãnh đạo Trường Cán bộ Thanh tra, Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính và khẳng định toàn thể học viên của lớp chấp hành đầy đủ các quy định của Học viện Hành chính Quốc gia, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính, học tập chuyên cần hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

A3Toàn thể Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính Khóa 2 năm 2018 tại thành phố Cần Thơ

  • Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2018 tại tỉnh Đồng Nai

Sáng ngày 18/8/2018 tại thành phố Biên Hoa, tỉnh Đồng Nai, thừa uỷ quyển của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính đã phối hợp với Sở nội vụ tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính năm 2018 tại tỉnh Đồng Nai. Tham dự Lễ bế giảng có TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính, ông Nguyễn Văn Út, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai, các đại biểu là cán bộ của Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính, các cán bộ của Sở Nội vụ Đồng Nai và toàn thể học viên lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2018 tại tỉnh Đồng Nai.

A4TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính phát biểu bế giảng

Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2018 tại tỉnh Đồng Nai

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính khẳng định khoá học lần này có ý nghĩa quan trọng kịp thời trang bị, câp nhật các kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước cho các học viện, góp phần chuẩn hoá và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh Đồng Nai. Đồng chí Viện trưởng đã ghi nhận, đánh giá cao sự hợp tác phối hợp có hiệu quả, chuyên nghiệp của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai trong quá trình chuẩn bị, triển khai và tổ chức lớp học; sự tích cực truyền đạt kiến thức, trao đổi kinh nghiệm của các Thầy cô giảng viên trong quá trình giảng dạy; tinh thần trách nhiệm cao của Chủ nhiệm lớp, Ban Cán sự lớp trong suốt quá trình học tập, đặc biệt chúc mừng toàn thể các đồng chí học viên đã hoàn thành khoá học, được Giám dốc Học viện Hành chính Quốc gia cấp Chứng chỉ, trong đó có 9 đồng chí học viên có thành tích cao được khen thưởng. TS. Đặng Thành Lê hy vọng các đồng chí học viên sẽ vận dụng có hiệu quả những kiến thức đã tiếp thu tại kháo học này, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ. công chức, viên chức được tham gia các khóa học tương tự và các khóa học ở trình độ cao hơn để đáp ứng yêu cầu phát triển của đơn vị, địa phương.

A5Ông Nguyễn Văn Út, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, Ông Nguyễn Văn Út, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai đánh giá cao và cảm ơn sự quan tâm phối hợp có hiệu quả của Học viện Hành chính Quốc gia, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính để tổ chức thành công khóa học này, chúc mừng các học viên đã được Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính do Bộ Nội vụ ban hành, trong đó có 09 học viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập được Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia khen thưởng. Ông Nguyễn Văn Út mong muốn tiếp tục hợp tác với Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia trong việc đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới.

A6TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính

và ông Nguyễn Văn Út, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai trao giấy khen

cho các học viên đạt thành tích cao trong học tập

Đại diện cho toàn thể học viên Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính năm 2018 tổ chức tại tỉnh Đồng Nai, ông Đào Văn Tuấn, Phó Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Đồng Nai, Lớp trưởng đã phát biểu chân thành cảm ơn sự tận tình truyền đạt kiến thức, trao đổi kinh nghiệm của các Thầy cố giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia, sự quan tâm, tạo điều kiện của Học viện Hành chính Quốc gia, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính để các học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập trong khoá học này. Đồng thời xin hữa các học viện sẽ tích cực học tập, vận dụng có hiệu quả các kiến thức nhận được từ khoá học, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của đơn vị.

A7Ông Đào Văn Tuấn, Phó Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Đồng Nai,

Lớp trưởng phát biểu tại buổi lễ

A8

Toàn cảnh Lễ bế giảng

 ThS. Phùng Thanh Liêm

Comments are closed.