Khen thưởng

Từ ngày thành lập đến nay, hàng năm Viện NCKHHC đều được công nhận là đơn vị lao động tiên tiến, lao động giỏi hoặc xuất sắc của HVHC;

  • Được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2002);
  • Cờ thi đua của Bộ Nội vụ (năm 2006);
  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (các năm 2003, 2004, 2005);
  • Cờ thi đua của Học viện (các năm 2003-2004);
  • Bằng khen của Giám đốc HVHCQG (các năm 2003-2004);
  • Được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba năm 2007.

huanchuonglaodong1   huanchuonglaodong2

Comments are closed.