tuyen-dung

Phòng GDTC-CT&QLSV – Thông báo tuyển dụng

1. Đơn vị tuyển dụng: Công ty TNHH Trung tâm nghiên cứu bảo tồn di sản tiến sĩ Việt Nam 2. Vị trí tuyển dụng: nhân viên hành chính 3. Số lượng tuyển dụng: 03 – 05 người 4. Địa điểm làm việc: Tỉ...