Tin hoạt động

RSS

Viện Phát triển Hành chính Quốc gia...

Trong chương trình dự Hội nghị EROPA – 2014, chiều ngày 23/10/2014, GS.TS. Nisada Vetchayanon ...

Báo cáo tổng kết Hội nghị EROPA – 2014
a6 - Copy

Sáng ngày 23/10/2014, Hội nghị EROPA – 2014 đã tổ chức Lễ bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, TS. Lê Như Tha...

Sáng ngày 23/10/2014, Hội nghị Tổ chức Hành chính Miền Đông Thế giới (EROPA) đã tổ chức Lễ bế mạc tại Hà Nội, TS. Trần Anh Tu... Toàn văn bài phát biểu tại Lễ bế mạc Hội nghị EROPA – ...