Tin hoạt động

RSS

Ban chấp hành Công đoàn và Ban Nữ c...

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 và chào mừng Đại hội Đảng bộ cá...

Buổi lễ kỷ niệm 56 năm truyền thống Học viện Hành chính Quốc gia (29/5/2015) đã diễn ra trong không khí trang trọng và để lại kỷ niệm khó quên trong l... Diễn văn tại Lễ kỷ niệm 56 năm truyền thống Học viện Hành ch...