Tin hoạt động

RSS

Thư cám ơn của Tạp chí Quản lý nhà ...

Nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 -21/6/2016), Tạp chí Quản lý nhà ...

Ngày 14/6/2016 Phân viện khu vực Tây Nguyên – Học viện Hành chính Quốc gia rất vinh dự được đón đồng chí Lê Vĩnh Tân – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trư... Đồng chí Lê Vĩnh Tân – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ...