Information

Các thủ tục chuẩn bị nhập học năm 2015

Hiện tại, giấy báo trúng tuyển một số đã được gửi đi (qua đường bưu điện) và một số sẽ được gửi đi trong thời gian sớm nhất. Các giấy báo chắc sẽ đến tay các bạn tân sinh viên K16 trong vòng vài ngày...