Danh sách thí sinh trúng truyển đại học hệ chính quy Học viện Hành chính quốc gia tại TP Hồ Chí Minh, khóa 18 năm 2017

Chú ý:

Thí sinh có tên trong danh sách nhưng chưa nhận được giấy báo nhập học vẫn có thể đến nhập học tại trường. Thời gian nhập học và cần chuẩn bị hồ sơ xem trong:  http://www1.napa.vn/bandaotao/thong-bao-nhap-hoc-he-chinh-quy-khoa-18-nam-2017.htm

page-0 page-1 page-2 page-3

Comments are closed.