Cập nhật ngày 16/08: Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học hệ chính quy Học viện Hành chính Quốc gia khóa 17, năm 2016

Các danh sách dưới đây được sắp xếp theo thứ tự tổ hợp đăng ký xét tuyển lần lượt là A00, A01, C00, D01. Trong cùng một tổ hợp đăng ký xét tuyển các thí sinh được sắp xếp theo thứ tự tổng điểm từ cao xuống thấp.

Danh sách trúng tuyển tại Hà Nội (Mã trường HCH) Cập nhật ngày 16/08

Danh sách trúng tuyển cơ sở HVHCQG tại TP. Hồ Chí Minh (HCS)

Comments are closed.