Kế hoạch thi và lịch thi trình độ liên thông chính quy, các lớp đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học học kỳ 1 năm học 2023-2024 tại Hà Nội

Xem chi tiết: Tại đây 

IMG_5702 IMG_5703

Comments are closed.