Kế hoạch Tổ chức nhập học và sinh hoạt chuyên đề đầu khóa cho thí sinh trúng tuyển đại học liên thông hình thức chính quy; đại học, đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2023 tại Hà Nội

IMG_5157 IMG_5158 IMG_5159 IMG_5160 IMG_5161

Comments are closed.