Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần các lớp Đại học hình thức vừa làm vừa học học kỳ 1 năm học 2023-2024 tại Trung tâm GDTX-HN, tỉnh Lai Châu

IMG_6289 IMG_6290 IMG_6291 IMG_6292 IMG_6293

Comments are closed.