Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần các lớp đại học hình thức vừa làm vừa học học kỳ I năm học 2023 – 2024 tại Trường Cao đẳng Sơn La tỉnh Sơn La

IMG_6089 IMG_6090 IMG_6091 IMG_6092 IMG_6093

Comments are closed.