Kế hoạch Tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ phụ đợt 1 năm 2024 (các lớp học lại, cải thiện điểm)

Xem chi tiết: Tại đây 

IMG_8689 IMG_8690 IMG_8691

Pin It

Comments are closed.