Kế hoạch xét, công nhận tốt nghiệp trình độ đại học cho sinh viên liên thông hình thức vừa làm vừa học trúng tuyển năm 2021, học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên – hướng nghiệp tỉnh Lai Châu

IMG_1258 IMG_1259 IMG_1260 IMG_1261 IMG_1262 IMG_1263 IMG_1264

Pin It

Comments are closed.